Gecertificeerde ondernemingen


De Vereniging Herwinning Textiel heeft de Certificeringsregeling Herwinning Textiel niet als verplichting opgenomen voor haar leden, echter moedigt de vereniging deze regeling wel aan. Gecertificeerde ondernemingen onderscheiden zich op het gebied van transparantie en duurzaamheid. Met de invoering van deze regeling kunnen textielinzamelaars, -sorteerders,- handelaren en -recyclers aan hun afnemers en leveranciers laten zien dat zij hun zaken goed op orde hebben.

De VHT heeft op dit moment 18 gecertificeerde leden, het actuele overzicht van de gecertificeerde ondernemingen vindt u hier.