30 april 2014

Bedrijfskosten Reshare omlaag, afdracht goede doel omhoog

Economische crisis

De oorzaak wordt enerzijds gezocht in de economische crisis, waardoor mensen minder kleding kopen (circa 8%) en het langer dragen. In totaal werd er in 2013 6,3 procent minder textiel ingezameld dan in 2012. Ten opzichte van 2009, is er een daling van 19%. Anderzijds verdwijnt er nog 135 miljoen kilo textiel per jaar, 60% van het totaal, bij het restafval. Dit wordt meestal verbrand. Slechts 70 miljoen kilo wordt gescheiden ingeleverd. Hier valt nog heel veel winst te behalen voor mens en het milieu.   

Lees op de website van Reshare een samenvatting van het Jaarverslag 2013.