29 januari 2015

Bvse hekelt prijsbeluste textielverwerking

Sinds in 2012 een nieuwe recyclingwet is ingevoerd in Duitsland (de Kreislaufwirtschaftsgesetz) zijn steeds meer gemeenten actief in de inzameling van afgedankt textiel. Bij de verkoop van de stoffen letten ze volgens Bvse vooral op de beste prijs. En daar heeft de Duitse branchevereniging kritiek op. "Deze gang van zaken brengt de hoge standaarden in de recycling in gevaar, net als veel arbeidsplaatsen bij bedrijven. Deze bedrijven voldoen aan de milieu-eisen en kennen een minimumloon. Wanneer enkel naar de prijs wordt gekeken, hebben zij echter het nakijken", aldus Beate Heinz van Bvse.

Ook de milieuminister voor de deelstaat Baden-Württemberg, Franz Untersteller, heeft zich kritisch uitgelaten over de gemeentelijke textielpraktijken. Hij vindt weliswaar dat gemeenten gerust hun oude textiel mogen verkopen aan de hoogste bieder, maar daarbij moet wel voldaan worden aan de milieu-eisen. Bij voorkeur moeten sortering en verwerking ook plaats vinden binnen Duitsland.

Bron: www.afvalonline.nl