19 november 2013

Help de Filipijnen met uw kleding

"Het is overweldigend om te ervaren hoeveel steun Nederlanders geven aan de mensen in de Filipijnen", zegt voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties Henri van Eeghen gisteren in een verklaring.  
 
In eerste instantie zal het geld vooral besteed worden aan primaire behoeften zoals water, voedsel, onderdak en medische hulp. Zodra aan die voorwaarden is voldaan kan worden gestart met wederopbouw, waarbij huizen en basisvoorzieningen worden gereconstrueerd en er aandacht zal zijn voor zaken als inkomensvoorziening en risicovermindering bij rampen.

Het Nederlandse Rode Kruis is als onderdeel van SHO hard op zoek naar fondsen om de getroffenen in het gebied te kunnen helpen. Bent u niet in de gelegenheid om SHO financieel te steunen, maar wilt u toch een steentje bijdragen? Dan kunt u ook textiel doneren in één van de 1500 textielcontainers van KICI. De opbrengst hiervan gaat o.a. naar het Nederlandse Rode Kruis. Op de website van Kici kunt u de containers in uw buurt vinden.
 
Maandag 18 november is er een grote televisie-actie geweest voor de Filipijnen op de publieke-en  commerciële omroepen.