9 mei 2014

Het spook van het ketendeficit

Het communicatieplan en een uniforme 'scheidingsregel' staan inmiddels in de steigers. Maar de vraag die nu eerst voorligt, is of de textielrecyclingbedrijven wel klaar zijn voor al dat extra textiel.

Veel textiel dat voor hergebruik of recycling geschikt is, wordt nog met het huishoudelijk restafval weggegooid. Uit sorteeranalyses blijkt dat het gaat om ongeveer 135 kton op jaarbasis. Hoofddoel van de Green Deal textielinzameling is om de hoeveelheid textiel die in het restafval verdwijnt, met 50 procent te verminderen tot gemiddeld 4,2 kilo per inwoner per jaar.

In Vakblad Afval legt VHT-secretaris Hielke van den Brink uit waarom het communicatiecampagne voorlopig even naar de achtergrond s