13 juli 2020

Kamerbrief maatregelen om effecten COVID-19 op de kunststof- en textielsectoren op te vangen

 

Problemen bij inzameling verwerking en recycling van gedragen kleding hebben haar aandacht. Huidige marktontwikkeling vormt bedreiging voor verduurzaming textielketen op langere termijn. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/documenten/kamerstukken/2020/06/26/maatregelen-om-effecten-covid-19-op-de-kunststof-en-textielsectoren-te-mitigeren