17 maart 2020

Lancering Nationaal Recycling Forum

Met dit initiatief biedt de sector een gezamenlijke visie over wat nodig is om Nederland in 2050 circulair te maken.

Er moet namelijk nog veel gebeuren en veranderen in de keten: circulair ontwerpen; een optimale omgang met grondstoffen; en het weghalen van belemmeringen voor hergebruik van afgedankte materialen.

Hiervoor is een ‘circulaire mindshift’ nodig – een omslag in denken – ook bij producenten en beleidsmakers.

Bedoeling was om het Nationaal Recycling Forum vandaag te introduceren tijdens het Nationaal Recycling Congres met een korte filmover 100 jaar georganiseerde recycling en de gezamenlijke visie van de initiatiefnemers toe te lichten in een panelgesprek met de voorzitters van deze recyclingorganisaties.

Als gevolg van de corona-uitbraak kon dit evenement helaas geen doorgang vinden. Alhoewel de nieuwe datum voor het Nationaal Recycling Congres inmiddels is vastgesteld op 25 november 2020, presenteren de initiatiefnemers de film en hun gezamenlijke visie alvast virtueel op:

www.nationaalrecyclingforum.nl