2 september 2014

Meer textiel voor Humana in De Marne

Als sociaal ondernemer werkt Humana aan de zelfredzaamheid van mensen in Nederland en zuidelijk Afrika. In Nederland wordt mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of langdurig werkloos zijn de mogelijkheid geboden op een leuke baan. In Angola, de Democratische Republiek Congo en Malawi worden projecten gesteund ter vergroting van de zelfredzaamheid door het bieden van vakopleidingen zoals bijvoorbeeld kapster, bakker of naaister. Allemaal mogelijk gemaakt door het gedoneerde textiel. 

Lees hier het volledige artikel in de Noorderkrant.