24 oktober 2013

Jaarlijks verbranden we ruim 140 miljoen kilo textiel: dat zijn 10.000 vrachtauto’s vol. En dat terwijl 70 tot 80 miljoen kilo textiel per jaar geschikt is voor recycling. In IMagine #1 vroegen we u wie het voortouw moet nemen in hergebruik van textiel en andere producten. De meerderheid vindt recycling een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven. Daarom werkt IenM samen met de sector in de Green Deal Inzameling Textiel aan de inzameling van meer textiel. Verdwijnt nu slechts een derde van alle kleding in de textielcontainer, in 2015 moet de helft van alle kleding apart worden ingezameld.

Lees hier meer in het blad Imagine van het ministerie van I&M.