31 maart 2021

Publicatie Recycling Wijzer op Global Recycling Day

Hoewel duurzaamheid, de circulaire economie, klimaatverandering en ‘groen’ herstel na corona veelvuldig in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen voorkomen, bleef Recycling - de circulariteit in de praktijk - als thema relatief onderbelicht.

Dit terwijl de randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling nog steeds niet voldoende zijn ingevuld.
 
Daarom presenteren het Nationaal Recycling Forum en haar oprichters van FNOI, MRF, NRK Recycling en VHT vandaag de Recycling Wijzer. Een plan van aanpak van 7 punten om de randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling te scheppen, en daarmee de randvoorwaarden voor het realiseren van de Circulaire Economie in 2050.