21 september 2015

Recyclingsymposium 2015

Het thema: De circulaire stad als businesscase, winst voor milieu en maatschappij

Vooraanstaande sprekers vanuit overheid en bedrijfsleven nemen u mee langs actuele onderwerpen zoals Urban mining, Circulaire economie, De Milieustraat en VANG.
De hele recyclingketen is vertegenwoordigd.

Het recyclingsymposium is gratis voor VHT leden. Als u niet bent aangesloten bij één van de organiserende partijen bedragen de kosten € 100,- excl. BTW per persoon.

Voor meer informatie, programma, sprekers en inschrijven zie www.recyclingsymposium.nl