4 februari 2014

ReShare doneert speeltoestellen Weert

Op de website van Leger des Heils Reshare, leest u waarmee de kinderen zo blij zijn.