17 februari 2014

ReShare opent nieuwe bedrijfslocatie in Utrecht

De helft van de bedrijfsvoering verhuist van Oosterhout (NB) naar Utrecht en in de toekomst zullen de sorteeractiviteiten daar verder toenemen. ReShare wil met deze stap efficiënt gebruik maken van het bestaande vastgoed en werkgelegenheid creëren voor meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien kan door de centrale locatie het aantal kilometers van inzamelwagens beperkt worden. 

Op de website van Leger des Heils ReShare leest u hier meer over.