10 maart 2014

Restore Kringloop en Curitas onderzoeken mogelijkheid gezamenlijk sociaal textielsorteerbedrijf in regio Ede/Veenendaal

Restore Kringloop zamelt kleding en textiel in van inwoners van de gemeenten Ede, Renkum en Veenendaal en sorteert hier vervolgens zelf een deel van. Met behulp van Curitas wil Restore Kringloop deze sortering verder professionaliseren en uitbreiden zodat zij al het ingezamelde kleding en textiel zelf kan sorteren met inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Sociale werkgelegenheid voor vrouwen

Als het onderzoek een positieve uitkomst heeft, willen Restore Kringloop en Curitas met het op te zetten textielsorteerbedrijf bijdragen aan het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vooruitlopend op de Participatiewet die vermoedelijk 1 januari 2015 van kracht wordt. Gemeenten krijgen dan een belangrijkere rol bij de re-integratie van deze doelgroep. Het nieuwe sorteerbedrijf moet voor 20 werkplekken zorgen, waarbij meer dan de helft voor vrouwen bedoeld is. Restore Kringloop en Curitas onderzoeken ook welke rol andere sociale partners in de regio kunnen spelen binnen het mogelijke textielsorteerbedrijf.