17 april 2020

Staatssecretaris stuurt Beleidsprogramma Circulair Textiel naar de Kamer

 

De brief en bijbehorende stukken zijn terug te vinden via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/beleidsprogramma-circulair-textiel-2020-2025
 
Op dit moment bestuderen wij alle stukken maar hierbij alvast de hoofdpunten uit de brief:

  • De staatssecretaris beschrijft haar visie ten aanzien van een circulaire textielketen in 2050 met daarin elementen als hoogwaardig hergebruik, duurzaam ontwerp, recycled content, deugdelijke arbeidsomstandigheden in productielanden.
  • Het programma gaat uit van een gezamenlijke uitwerking van de producentenverantwoordelijkheid voor textiel.
  • Per 2025 bedraagt het aandeel post-consumer materiaal in textielproducten 25% en wordt van het op de Nederlandse markt gebrachte materiaal dat niet kan worden hergebruikt 30% gerecycled.
  • Per 2030, ‘halverwege de transitie naar de circulaire economie’ (in 2050), op de Nederlandse markt gebrachte textielproducten zijn voor 50% van ‘duurzaam materiaal’: 30% recyclaat en 20% duurzame alternatieven voor gangbare virgin materialen. Het recyclingpercentage opgeschroefd van 30% in 2020 naar 50% in 2030.
  • Per 2035 wordt de ecologische voetafdruk van de textielsector op het gebied van uitstoot, watergebruik, chemicaliën en microplastics gehalveerd ten opzichte van het basisjaar 2020.
  • De voortgang zal worden gemonitord door FFact dat reeds onderzoek heeft gedaan over het jaar 2018.
  • In de brief worden verschillende stakeholderorganisaties waaronder de VHT bedankt voor hun inbreng en zij zullen deel uitmaken van het ketenoverleg dat viermaal per jaar zal plaatsvinden over de voortgang.

In de brief wordt tevens verwezen naar de bijzondere omstandigheden rondom Covid-19 en de impact daarvan op het tijdpad. Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld is de VHT in gesprek met I&W, RWS, VNG en NVRD over overbruggingsmaatregelen voor de inzameling en herverwerking van gebruikt textiel in het kader van de rol van onze sector als ‘essentiële sector’ binnen de sector ‘Vervoer van afval en vuilnis’. Meer informatie over de voortgang van deze gesprekken volgt volgende week.