10 februari 2015

Sympany is fusienaam van Kici en Humana

De opbrengsten uit de verkoop daarvan worden aangewend voor het opzetten van projecten binnen de hele cirkel van textielproductie tot en met textielrecycling. Bij Sympany in Utrecht werken 49 mensen. Voorlopig zijn in het straatbeeld nog containers met de oude logo’s te vinden, maar deze worden zo spoedig mogelijk vervangen door het nieuwe logo. 

 

Lees hier alles over Sympany.