4 februari 2014

Uitblijven winter goed voor inzameling

In december 2013 deed de winter zijn intrede nog niet in Nederland, waardoor KICI een mooi volume uit de containers kon halen.

Op de website van Kici meer over de forse stijging ten opzichte van andere jaren.