17 juni 2021

UPV voor Circulair Textiel een goede Ontwikkeling

De Vereniging Herwinning Textiel verwelkomt het voornemen van de Nederlandse overheid, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (#UPV) voor textiel in te voeren per 2023. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in het streven naar #circulairtextiel in 2050.

Met UPV wordt het hoogwaardig recyclen van textiel gestimuleerd. Iets wat nu nog mondjesmaat gebeurt. Tot op heden wordt namelijk slechts 1% gerecyclede vezels daadwerkelijke gebruikt in nieuw verkocht textiel. Virgin materiaal (dus textiel gemaakt van enkel nieuwe vezels) zijn goedkoper dan de duurdere gerecyclede alternatieven. De prikkel om gerecycled textiel hoogwaardig te gebruiken is nog steeds klein. Gevolg is dat er nauwelijks in textiel recycling wordt geïnvesteerd vanuit de markt en schaalvergroting uitblijft. UPV doorbreekt deze vicieuze cirkel door de vraag naar- en beschikbaarheid van hoogwaardig gerecycled textiel juist te stimuleren.
 
De VHT draagt uit dat een belangrijk onderdeel van een geslaagd UPV systeem de inzameling en sortering van ingezameld textiel is. In vergelijking met andere Europese landen wordt in Nederland veel huishoudelijk textiel gescheiden ingezameld via een professionele en efficiënte inzamelstructuur. De VHT brengt dan ook tijdens de keten overleggen kennis in met betrekking tot het professioneel inzamelen en sorteren van post-consumer textiel. De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) denkt graag mee met producenten MODINT en INretail om een goed UPV systeem te implementeren. Door samenwerking in de keten kunnen de doelstellingen gehaald worden en brengen we de circulaire textielketen een flinke stap dichter bij.