21 januari 2013

Verpakkingenbelasting wordt heffing Afvalfonds Verpakkingen Verpakkingenbelasting wordt heffing Afvalfonds Verpakkingen

De bedrijven rapporteren niet langer aan de Belastingdienst, maar aan de eigen uitvoeringsorganisatie, bij Kartoflex is dit VRN. De heffing zal aanmerkelijk lager (reductie tot circa eenderde) zijn dan de huidige belasting.
De drempel voor de heffing is nog steeds 50.000 kg.
Het Afvalfonds Verpakkingen zal vanaf 2013 gaan heffen bij alle ondernemingen die nu verpakkingenbelasting betalen. Deze ondernemingen zullen worden geïnformeerd over de wijzigingen. Omdat het verplicht is deze heffing te betalen, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zo nodig hierop handhaven.
Kijk voor meer informatie op www.fondsverpakkingen.nl.