17 september 2019

VHT benadrukt belang van samenwerken ketenpartners in urgente textielrecyclingproblematiek

In de brief, gericht aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu, D66) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), vraagt branche organisatie Vereniging Herwinning Textiel (VHT) aandacht voor de acute problematiek aan de inzamel/sorteerkant en komt met verbetervoorstellen voor o.a. de regelgeving van gemeenten.

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Milieu, gaf in een bemoedigende reactie: "Mijn ministerie werkt samen met onder andere gemeenten, de sector en maatschappelijk partijen aan het verbeteren van de inzameling, sortering en recycling van kleding. Gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk voor de inzameling van restafval en beheren de afvalbakken. Zij zien dus ook in de praktijk wat wel en niet werkt. Maar ik roep hierbij ook iedereen thuis op: benut de kledinginzamelbakken waarvoor ze zijn bedoeld."

Nederland streeft conform de circulaire doelstellingen van 2050 naar een zo duurzaam mogelijke textielketen. De textielrecycling is dan ook gebaat bij een goed functionerende inzamelaar/sorteerder om grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen binnen de keten.

De maatschappelijke en politieke verontwaardiging in reactie op de media aandacht voor de brandbrief geeft eens te meer de relevantie aan om gezamenlijk toe te werken naar een sluitende textielketen.

Naast de staatssecretaris wil ook de overheid voorkomen dat de textielrecycling aan de inzamel- en sorteerkant wordt bemoeilijkt en verder stokt door forse vervuilingstoename en verlies aan kwaliteit. Recyclingbedrijven werken zelf ook aan een verbeterslag in de processen en willen hun bijdrage leveren aan een transparante en circulaire textielketen.

De VHT merkt dat er in een stijgende lijn gemeentes om de tafel gaan met de betrokken textielrecyclingbedrijven. Gemeenschappelijk proberen ze inzicht te krijgen in de recente problematiek en proberen deze gezamenlijk op te lossen, Assen en Amsterdam zijn hier voorbeelden van. Daarnaast zijn er voorbeelden van gemeentes die textielrecycling al langer duurzaam op de agenda hebben staan. Goed voorbeeld hiervan is het project Dutch Circular Textile Valley (DCTV), waarmee de Gemeente Zaanstad nauw samenwerkt, en afspraken heeft gemaakt met, inzamelaars en sorteerders.

Samen met de betrokken stakeholders, waaronder de politiek, overheid en VNG, overlegt de textielrecycling branche hoe de aandacht voor de kwaliteit van ingezameld textiel kan worden verbeterd en de verontreiniging verder kan worden teruggedrongen.

Heeft u vragen over de voortgang kunt u zich per e-mail richten tot de secretaris van de branche organisatie VHT t.a.v. Roderick Ferrari.


VHT, 17 september 2019

Klik hier voor het artikel geplaatst door de AfvalOnline