29 oktober 2018

VHT verheugd over aandacht voor kwaliteit huishoudelijke recyclingstromen


FHG secretaris Hans Koning in Afval online:

“Bekend is dat in de afgelopen jaren de kwaliteit van huishoudelijke recyclingstromen is afgenomen door toenemende vervuiling. Dit wordt veelal veroorzaakt door een eenzijdige focus op het verminderen van de kilo’s restafval, zoals voorgeschreven door het Vang-programma. Het gevolg is dat steeds meer restafval terug te vinden is in de recyclingstromen. Dat is niet slechts een financieel probleem. Door die verontreiniging kunnen de materialen vaak niet meer worden hergebruikt of gerecycled.” 

De VHT benoemt al jaren dat kwaliteitsverbetering van hoogwaardige recyclingstromen een van de pijlers voor circulariteit is, en vindt in de FHG dan ook een belangrijke medestander om kwaliteitsverbetering prominent op de recycling agenda te houden.

De VHT en FHG partners zijn positief gestemd dat staatssecretaris Van Veldhoven in het Uitvoeringsprogramma circulaire economie expliciet aandacht wil geven aan het verbeteren van de kwaliteit van huishoudelijke recyclingstromen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) sprak haar voornemen om meer aandacht te schenken aan de kwaliteit van huishoudelijke deelstromen uit n.a.v. de RIVM-evaluatie van het programma Van afval naar grondstof (Vang). Uit deze evaluatie kwam naar voren dat naast gewicht van afval ook de waarde en de kwaliteit van de deelstromen van belang is. Hoe hoger de kwaliteit van de deelstromen hoe beter recycling kan plaatsvinden. Van Veldhoven liet daarop in een brief aan de Tweede Kamer weten in het Uitvoeringsprogramma circulaire economie expliciet ondersteuning op te nemen voor gemeenten, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar kwaliteitsverbetering van deelstromen. De VHT en haar FHG partners zijn verheugd dat hier bijstelling van beleid gaat plaatsvinden.