25 maart 2020

VHT visie op textiel in de circulaire economie

Textiel en kleding maken een essentieel deel uit van ons leven. Snel veranderende modetrends en de beschikbaarheid van leuke, goedkope kleding hebben het consumptiepatroon ingrijpend veranderd.

Deze veranderingen hebben een grote invloed op het hergebruik en de recycling van textiel. Voor de Vereniging Herwinning Textiel (VHT) wiens leden allen actief zijn op gebied van inzameling, sortering en recycling van gebruikt textiel is het nu noodzakelijk dat er een beleid op textiel komt. De VHT is dan ook verheugd over het voornemen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om dit jaar haar  Beleidsplan Circulair Textiel te publiceren.

Om van de daarin opgenomen uitdagingen tot kansen te komen, heeft de VHT haar visie op de toekomst uiteengezet in een visiedocument. In dit document worden een elftal maatregelen aanbevolen.

Klik hier voor het visiedocument van de VHT.