4 februari 2020

Visiedocument EuRIC Textiles vertaald

In het kort
Textiel en kleding zijn essentieel in ons dagelijks leven. Met name in de afgelopen twee decennia zijn de consumptiepatronen in Europa en wereldwijd ingrijpend veranderd onder invloed van ‘fast fashion’. Deze veranderingen hebben een impact op het hergebruik en de recycling van textiel. EuRIC, de confederatie van de Europese recycling industrie, juicht het besluit van de Europese Commissie toe om textiel, kleding en stoffen tot een prioritaire productcategorie binnen de Circular Economy 2.0 te maken.

Klik hier voor het visiedocument NL.