4 december 2017

Woord van de voorzitter tijdens de VHT Algemene Ledenvergadering

 

Dame(s) en heren,

Welkom op de najaarsledenvergadering van de Vereniging Herwinning Textiel.

Het verheugt het bestuur dat u in grote getale aanwezig bent. De belronde door het bestuur kan hier debet aan zijn geweest. Het bestuur heeft dit middel ingezet om uw aanwezigheid in het belang van de vereniging nogmaals te onderstrepen, zeker richting een nieuwe toekomst.

Deze nieuwe toekomst, zie punt 5 van uw agenda, is mede ingegeven door de benoeming van twee nieuwe bestuursleden, één in juni, één op deze ledenvergadering en het niet aflatende enthousiasme van de dit jaar benoemde secretaris. Daadkracht zal daarbij leidend zijn, verklaar de keten naar buiten!!

Om de contacten met u en onze omgeving te intensiveren streven we ernaar niet meer als branchevereniging door het leven te gaan maar als ondernemingsvereniging. We zouden dit de VHT 2.0 willen noemen.

Dit houdt onder andere in een pragmatische houding richting de buitenwereld.

Om een voorbeeld te geven is dat het NOS journaal en NPO1 ons benaderd hebben om een item te maken over de vervuiling van de ingezamelde textiel. Wij gaan dit doen als wij, met u, een duidelijke toekomstvisie hebben gepresenteerd en bevestigd hebben gekregen.

Het bestuur realiseert zich dat hier veel werk te verrichten zal zijn, en rekent op uw steun. Het bestuur is door u gekozen maar doet ook het werk voor u, eigen belang is hier niet aan de orde laat dat duidelijk zijn.

Ik breng u in herinnering dat de pensioenkwestie die door het bestuur met hulp van u en adviseurs tot een goed einde is gebracht. Het zal niet de laatste keer zijn dat wij, in overleg met u, en hulp van buiten gevaren die onze textielrecycling bedreigen zullen moeten bestrijden.

Het bestuur is ook voornemens de certificeringscertificaat onder de noemer van de VHT te brengen.

Al deze acties betekenen ook de wens van het bestuur om meer leden te mogen verwelkomen. Vanuit de kringloop branche is al te kennen gegeven dat diverse bedrijven lid willen worden. Het bestuur zet hier sterk op in.

Niet dat uw voorzitter toekomstige werk schuwt, maar hij vindt het tijd is de voorzitters hamer (die er niet is) die 38 jaar in zijn handen is geweest, door te geven.

Daarom heb ik het bestuur gemeld dat ik in 2018 zal aftreden als voorzitter van de VHT. Niet dat ik de vereniging verlaat, want ik blijf lid.


Dame(s) en heren,

Voor u ligt een interessante en volle agenda met een groot aantal items die actueel zijn, o.a. het zojuist uitgekomen LAP3. Wij rekenen op uw inzet en meedenken.

Tevens verheugt het bestuur u een presentatie te mogen aanbieden door Gerrit Bouwhuis over duurzaamheid en innovaties in onze textielrecycling branche.

Voor zover mogelijk zullen we tijd in ruimen voor het bespreken van de marktsituatie zowel met betrekking tot de inzamelingen en de recycling als de export situatie.

Het bestuur wenst u een goede vergadering toe en biedt u na afloop graag de traditionele borrel aan.

Ik dank u.30 november 2017, ALV VHT, woord van de voorzitter