Veelgestelde vragen

  1.  Waar kan je gebruikte kleding inleveren? 

                                                =============

1. Waar kan je gebruikte kleding inleveren?

Er zijn verschillende manieren waarop gebruikte kleding wordt ingezameld:

1) kledingcontainers: deze staan vaak op de openbare weg bij de glas- en papierbakken. Er staan ook containers bij scholen, sportparken, verzorgingshuizen en andere instellingen.

2) huis aan huis acties: kledinginzamelende organisaties moeten van de gemeenten een vergunning krijgen voor een huis-aan-huis inzamelactie. Vaak worden dan bedrukte plasticzakken huis-aan-huis verspreid (uitgezonderd die adressen met een zgn. wel/niet drukwerk sticker op de brievenbus) De aan de straat geplaatste zakken worden enkele dagen later opgehaald. De planning wordt gemaakt zodra de vergunningen zijn uitgegeven waardoor kledinginzamelende organisaties vaak nooit ver vooraf weten waar en wanneer in een bepaalde plaats ingezameld mag worden.

3) zelf afleveren bij kledinginzamelende organisaties: vaak hebben instellingen die gebruikte kleding inzamelen depots of dependances waar kleding afgegeven kan worden.  Adressen en openingstijden zijn vaak op de website van de betreffende instelling te vinden.

4) Tweedehands-/kringloopwinkels

Wilt u weten waar u bij u in de buurt terecht kan met gebruikte kleding? Neem dan even contact op met één van de bij de VHT aangesloten kledinginzamelende organisaties.

> terug

2. Wat mag er in de huis-aan-huis zak en containers gestopt worden?

Alles moet in een gesloten plastic zak aangeleverd worden i.v.m. vochtigheid (regen) en vuil.

Nr

Categorie

 

Criteria

Subcategorieën

1

Producthergebruik, klasse 1

Producthergebruik direct

mogelijk, zonder herstel- of

washandelingen.

Kleding, huishoudtextiel, gordijnen, vitrage, linnengoed en knuffels

2

Producthergebruik, klasse 2

Producthergebruik is mogelijk,

na klein herstel van een naadje

of knoopje e.d. Niet vervuild.

Kleding, huishoudtextiel, gordijnen, vitrage en linnengoed

3

Materiaalhergebruik (Recycling, ondersoorten), klasse 3

Iets vervuild e/o gescheurd,

kleding, linnengoed, en lappen. Geen verfresten. Onvervuilde kussens, dekbedden, tapijt en matrassen

 

Bestemming: poetsdoek (min. 30 x 30 cm), isolatiemat, vulling autostoelen, vervezelen en eventueel andere nieuwe recycletoepassingen

 

> terug

3. Wat mag juist niet in de huis-aan-huis zak en containers gestopt worden?

4

Afval, klasse 4

Textiel te sterk vervuild, nat,

incourant, ,

geschimmeld, of

met verfresten.

 

Sterk vervuild en verf. Ook textielproducten vloerbedekking en vaantjes.

> terug

4. Wie verzorgt de inzameling en verwerking van tweedehands kleding en textiel?

Er bestaan verschillende soorten inzamelingsorganisaties:
1) organisaties op basis van een charitatieve doelstelling, hetgeen wil zeggen dat alle opbrengsten na aftrek van de gemaakte kosten aan een goede doelen worden geschonken.
2) organisaties op basis van een commerciële doelstelling. Soms zijn ook deze ondernemingen donateur van ‘goede doelen’, maar vanwege de winstdoelstelling wordt door deze instellingen procentueel gezien minder van de opbrengt besteed aan charitatieve doeleinden.
3) kringloop organisaties. Het door deze organisaties ingezamelde textiel wordt gesorteerd te koop aangeboden in de kringloopcentra.

De verwerking van het ingezamelde textiel komt voor rekening van sorteerbedrijven, die het aangeleverde materiaal uitsplitsen naar soorten en kwaliteiten, om dit vervolgens te verpakken en te exporteren. Export gaat met name naar India, Pakistan of landen in Afrika en Oost Europa. Poetslap en recycling bedrijven verwerken de materialen die niet meer als kleding te gebruiken zijn tot bijvoorbeeld poetsdoeken voor bedrijven, zoals garages of drukkerijen,  vullingsmateriaal voor de autofabrikage industrie, garens voor vloerbedekking, dekens en vilt voor geluidsisolatie.

> terug

5. Wat gebeurt er precies met de kleding?

Het in Nederland ingezamelde textiel wordt door de inzamelaars verkocht aan sorteerbedrijven in Nederland. De ingezamelde kleding kan na sortering door deze bedrijven onderscheiden worden in de volgende soorten:
• nog goed draagbare kleding (met inbegrip van nog goed draagbare schoenen)
• poetslappen (te gebruiken door ambachtelijke-, industriele- en nutsbedrijven)
• overig materiaal, dat geschikt gemaakt kan worden voor materiaalhergebruik
Voor meer informatie klik hier.

> terug

Draagbare kleding/schoenen
De inzamelaars passen soms een eerste globale sortering toe en verkopen daarna het materiaal aan gespecialiseerde textielsorteerbedrijven. Zoals de benaming aangeeft, maken deze bedrijven vakkundig een verfijnde sortering naar categorie (dames-, heren-, kinderkleding), kwaliteit en naar materiaalsoort (katoen, zijde, enz). Het eindproduct wordt vervolgens verpakt en uiteindelijk geëxporteerd naar met name India, Pakistan en landen in Afrika en Oost-Europa.

De charitatieve instellingen besteden de geldopbrengst van de textielinzamelingen overeenkomstig hun statutaire doelstelling. Hiermee leveren zij een belangrijke en doeltreffende bijdrage aan de leefbaarheid van de bevolking in een groot aantal ontwikkelingslanden. Voor meer informatie klik hier.

Poetslappen
Uit het ingezamelde materiaal worden de niet meer als kleding bruikbare grotere stukken textiel gesorteerd, welke na ontdaan te zijn van fournituren (zoals knopen, haken e.d.) in rechthoekige stukken worden versneden tot poetslappen. Dit materiaal wordt op grote schaal in het bedrijfsleven gebruikt door ambachtsbedrijven (bijv. drukkerijen, garages), industriële bedrijven (bijv. machinefabrieken, autofabricage) en nutsbedrijven (bijv. het leger, de tram- en spoorwegen). Voor meer informatie klik hier.

Overig gebruikt textiel
Onbruikbare kleding/textiel wordt gerecycled tot grondstof voor diverse nieuwe textielmaterialen bijvoorbeeld garens voor de vervaardiging van vloerbedekking, dekens, vilt voor geluidsisolatie en vulmateriaal voor bijvoorbeeld dashboards en autostoelen.  Voor meer informatie klik hier.

Reststof
Van het ingezamelde 'gebruikt textiel' blijft uiteindelijk een hoeveelheid van gemiddeld 8% onbruikbaar materiaal (afval) over. De eindbestemming voor dit residu is de verbrandingsoven. Voor meer informatie klik hier.

 

In 2014 heeft onderzoeksbureau FFact onderzoek uitgevoerd met de volgende vragen: 

  • Wat is de omvang van de export van het in Nederland ingezamelde textiel?
  • In welke mate zijn deze stromen gesorteerd?
  • Naar welke landen gaat het textiel?
  • Hoe vindt verwerking van het Nederlandse textiel in het buitenland plaats (type sortering, deel product-, deel materiaalhergebruik, deel restafval)?
  • Wat gebeurt er in het buitenland met het niet herbruikbare of recyclebare deel van het in Nederland ingezamelde textiel?
  • Hoe is, indien relevant, de handhaving en het toezicht op afvalverwerking in de exportlanden globaal geregeld?

Dit onderzoek is hier te downloaden.

> terug

6. Waar wordt de opbrengst van verkoop van de ingezamelde kleding aan besteed?

De charitatieve instellingen besteden de geldopbrengst van de textielinzamelingen overeenkomstig hun statutaire doelstelling. Hiermee leveren zij een belangrijke en doeltreffende bijdrage aan de leefbaarheid van de bevolking in een groot aantal ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland.

Een gedeelte van het geld wordt gebruikt om de organisatie draaiend te houden. Te denken valt hierbij aan logistieke kosten i.v.m. logistiek zoals chauffeurs en vrachtauto's voor het legen van de containers en het ophalen van de huis-aan-huis verspreide zakken. Het bedrag dat na aftrek van deze en andere organisatiekosten overblijft wordt gebruikt voor de financiële ondersteuning van goede doelen in binnen en buitenland.

Soms hebben charitatieve instellingen ook een noodhulpconstructie, waarbij financiële hulp direct geboden kan worden in het geval van bijvoorbeeld natuurrampen.

Ook de bij de VHT aangesloten commerciële inzamelaars besteden vaak een deel van de opbrengst aan een goed doel. Gelet op de commerciële aard van de organisatie is dit percentage voor het goede doel natuurlijk substantieel lager.

> terug

7. Hoe weet je of een inzamelingsorganisatie een bonafide charitatieve instelling is?  

Het Centraal Bureau Fondsenwering (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Een van de belangrijkste taken van het CBF is het beoordelen van fondsenwervende instellingen. De bekendste beoordelingsvorm is het CBF-Keur. Wanneer u dit kwaliteitszegel ziet afgebeeld op (bijvoorbeeld) een collectebus of brief, kunt u er als gever op vertrouwen dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan (zie ook: www.cbfkeur.nl).

Alle bij de VHT aangesloten charitatieve instellingen hebben een CBF-Keur.

> terug

8. Is gebruikt textiel afval?

Volgens het landelijk afvalbeheersplan 2002-2012 (LAP) van het Ministerie van VROM wel. Hierin wordt textiel in de vorm van kleding, lakens, dekens, schoeisel, textiel- en snijafval, garenrestanten e.d. beschreven als afvalstroom in een apart sectorplan.

In het LAP staat voor gedragen kleding en ander gebruikt textiel een inzameldoelstelling van 5 kg per inwoner per jaar. De VHT is van mening dat deze inzameldoelstelling wordt behaald. Verificatie is echter lastig, omdat een aanzienlijk deel van de kledinginzameling via particuliere en kerkelijke initiatieven geschiedt. De hoeveelheid textiel die wordt ingezameld door middel van dergelijke initiatieven wordt nergens geregistreerd.

Volgens de VHT is textiel en tweedehands kleding geen afvalstof, maar een product dat geschikt is voor hergebruik, dan wel recycling. Tweedehands kleding heeft een emotionele waarde voor de meeste mensen en verdient daarom een andere benadering dan de overige fracties van huishoudelijke afval.

Ook in het kader van een goede inzameling van gebruikt textiel is het van belang dat mensen tweedehands kleding en textiel niet zien als afval, maar als de moeite waard om, in een zo goed mogelijke staat, aan te bieden voor recycling.

> terug

9. Waarom inzamelen en recyclen?

Maatschappelijk: De textielrecycling branche heeft de maatschappelijke plicht om gebruik te maken van de sociale voordelen die de inzameling van gebruikt textiel biedt. Bijvoorbeeld het voorzien in een behoefte aan betaalbare kleding en schoenen van goede kwaliteit in een groot aantal landen, of de ondersteuning van charitatieve doelen.

Milieutechnisch:  Textiel is goed herbruikbaar/recyclebaar. Hergebruik spaart het milieu door vermindering van de hoeveelheid afval die gestort wordt en de hoeveelheid nieuwe grondstoffen die gebruikt wordt voor productie van nieuwe kleding.

Economisch:  De textielrecycling branche zorgt voor zowel arbeidsplaatsen als een goede ondersteuning van de Nederlandse economie.

> terug

10. Hoeveel textiel wordt er eigenlijk ingezameld?

De VHT schat dat er per jaar ongeveer 75 kiloton (75.000.000 kilo) wordt ingezameld.

> terug