Samenwerken

De Vereniging Herwinning Textiel werkt graag samen met gelijkstemden en staat open voor samenwerkingsinitiatieven die passen binnen haar doelstellingen

De VHT is aangesloten bij de overkoepelende belangenorganisatie voor de Nederlandse recyclingindustrie, de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG).

Voor belangenbehartiging op internationaal niveau heeft de VHT geregeld contact met het Bureau of International Recycling (BIR) in Brussel. Om de keten verder te verduurzamen werkt de VHT met ketenpartners samen. Het tot stand komen van de Green Deal Textielinzameling met als doel minder textiel in het restafval is hier een voorbeeld van.
Deze deal is hard nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat er in Nederland zo’n 135 miljoen kilo textiel in het restafval verdwijnt, terwijl er maar 75 miljoen kilo textiel gescheiden wordt ingezameld.