De vereniging

De VHT is vanaf 1949 de vertegenwoordiger van de textielherwinningsindustrie.

Doelstellingen

De statutaire doelstellingen van de VHT zijn als volgt:

  • belangenbehartiging van de textielrecycling industrie en de groothandel in gebruikt textiel in het algemeen en de leden in het bijzonder; 
  • bevordering van de inzameling en hergebruik van gedragen kleding en ander textiel, in het licht van het milieu en de economie; 
  • advisering en voorlichting van de leden;
  • voorlichting van derden over textielrecycling en de textielrecycling industrie.

Daarnaast draagt de VHT bij aan een juiste beeldvorming over de bedrijfstak en de VHT-leden bij de nationale en regionale politiek.

Bestuur

In het bestuur van de VHT zijn alle schakels van de keten vertegenwoordigd en vormt hierdoor een goede afspiegeling van de textielrecyclingketen.

 

 (voorzitter) 

Trent 2.0 B.V.

- W. Smaal

Henri Vernooy & Zn. B.V.

- H. Vernooy

Wieland Textiles B.V.

- H. Bon

Sympany 

- J. van Haarlem

ReShare B.V.

- S. Smedinga