Certificeringsregeling Herwinning Textiel

Met de certificeringsregeling Herwinning Textiel tonen Nederlandse inzamelaars, sorteerders en verwerkers van textiel aan dat ze voldoen aan relevante wet- en regelgeving én maken ze de herkomst van ingezameld textiel inzichtelijk. In 2021 heeft de VHT de regeling ingrijpend vernieuwd. Sinds 1 januari 2022 is de toetsing toevertrouwd aan Kiwa.

Professionalisering

De VHT streeft ernaar om de branche naar een hoger niveau te brengen door verder te professionaliseren. Onze branche maakt een forse ontwikkeling door, vanwege de Europese en nationale ambitie om de textielketen zo veel mogelijk circulair in te richten. De circulaire doelstellingen vanuit de overheid liegen er niet om en de druk is voelbaar. Het gevolg is dat overheid en ketenpartners steeds nauwer samenwerken en de behoefte aan wederzijds vertrouwen en ketentransparantie verder toeneemt.

Transparantie

Leden van de VHT zorgen er in Nederland voor dat zoveel mogelijk textiel wordt ingezameld, gesorteerd en of verwerkt. Ongeveer 85 procent van het ingezamelde huishoudelijk textiel in Nederland loopt via een gecertificeerde onderneming. Kiwa helpt de VHT om de certificering kwalitatief te blijven ontwikkelen en geïnteresseerde bedrijven hiervoor te auditen.

 De VHT vormt met haar leden een belangrijke schakel binnen de textielketen en ziet het als haar verantwoordelijkheid om transparantie binnen de branche structureel op de agenda te plaatsen. Het is belangrijk om inzichtelijk te maken wat er gebeurt met ingezameld materiaal, niet alleen binnen Nederland maar juist ook daarbuiten.

Eis bij aanbestedingen

Ketenverantwoordelijkheid en -transparantie komen ook terug binnen de circulaire doelstellingen. Het is belangrijk dat gemeenten en aanbestedende diensten de VHT-certificering als eis opnemen in aanbestedingen voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk textiel en daarmee transparantie opnemen als een belangrijk gunningscriterium. Aanbestedende diensten moeten er zeker van kunnen zijn dat bedrijven volgens het boekje werken, dat het materiaal van verantwoorde herkomst is en dat het inzamelen, sorteren en verwerken volgens de regels plaatsvindt. Dus met oog voor het milieu en duurzaamheid en de veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Europese koploper

Sinds 2022 heeft de VHT een certificeringsplicht voor al haar leden ingevoerd en zijn alle leden gecertificeerd volgens de vernieuwde regeling. Binnen Europa is Nederland van oudsher echt een koploper in innovatie op het gebied van inzameling en verwerking van gebruikt textiel. In Nederland zijn veel bedrijven gevestigd die kennis hebben van het sorteerproces. Daardoor vindt ingezameld textiel vanuit heel West-Europa zijn weg naar Nederland om gesorteerd te worden. Een positie die de VHT graag wil en moet behouden.

Extra boost

De VHT wil al haar leden in staat stellen zich te verbeteren en zo met meerwaarde laten aansluiten bij de ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Dat betekent dus klaar zijn voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op het vlak van wet- en regelgeving en circulaire maatstaven zoals transparantie en eigenaarschap. Dit zal de textielrecyclingbranche in Nederland ook een extra boost geven.

Toegevoegde waarde

Om dit te bereiken is de VHT-Certificering een krachtig middel. De nieuwe regeling bevat, ten opzichte van de oude regeling, strengere eisen voor goed ondernemerschap voor inzamelaars, sorteerders en verwerkers van textiel. Denk daarbij aan richtlijnen voor de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen, het werken volgens relevante wet- en regelgeving, arbeidsvoorwaarden en aandachtspunten rondom duurzaamheid. Bijvoorbeeld als het gaat om milieu en veiligheid. Het mooie is dat de VHT haar certificering ziet als iets dat branche breed grote toegevoegde waarde heeft en daarom haar leden actief ondersteunt bij het certificeringstraject. Zo is elke ondernemer, van groot tot klein, in staat om die extra stap in professionalisering te zetten.    

Synergie

Kiwa is een autoriteit op het vlak van auditen binnen de recyclingwereld. Een samenwerkingspartner die synergie biedt en een proactieve houding etaleert. De VHT en Kiwa bouwen samen aan de Certificeringsregeling Herwinning Textiel als kwalitatief sterk merk. De certificering staat open voor alle bedrijven de actief zijn in de inzameling, sortering, recycling en be- of verwerking van gebruikt textiel.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de certificeringsregeling Herwinning Textiel en het certificeringstraject, neemt u dan contact met ons op: info@textielrecycling.nl.