Certificering

De Vereniging Herwinning Textiel heeft op 9 december 2014 de Certificeringsregeling Herwinning Textiel ingevoerd.

Met deze branchebrede regeling, die ook open staat voor niet-VHT leden, streeft de VHT er naar de kwaliteit, transparantie en verantwoordelijkheid binnen de textielrecyclingsbranche te borgen. Met de invoering van deze regeling kunnen textielinzamelaars, -sorteerders,- handelaren en -recyclers aan hun afnemers en leveranciers laten zien dat zij hun zaken goed op orde hebben. Gecertificeerde ondernemingen onderscheiden zich op het gebied van transparantie en duurzaamheid. 

De Certificeringsregeling Herwinning Textiel wordt getoetst door onafhankelijke certificerende Instelling TÜV Rheinland. Onze contactpersoon bij TÜV Rheinland is Ronald Boerboom. Zijn gegevens vindt u hieronder: 

TÜV Rheinland Nederland B.V
Westervoortsedijk 73
6827 AV ARNHEM

Dhr. R. Boerboom
E-Mail: ronald.boerboom@nl.tuv.com
Telefoon: +31 88 888 7 888
Mobiel: +31 6 514 684 22