Welkom bij VHT

De Vereniging Herwinning Textiel komt op voor de belangen van ondernemingen in de textielherwinningsindustrie.

Standpunten

De Vereniging Herwinning Textiel streeft naar het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel te bewerkstelligen. De VHT is van mening dat een vrije, gezonde markt voor herbruikbaar textiel de basis vormt voor deze noodzakelijke verduurzaming.

Textielrecycling

Als één van de oudste vormen van herwinning van grondstoffen is textielrecycling binnen Nederland uitgegroeid tot een volwaardige ketenactiviteit, waaraan zowel inzamelaars van gedragen kleding, sorteerbedrijven als poetslap- en textielrecycling bedrijven deelnemen.

Samenwerking: hoog in het vaandel

De Vereniging Herwinning Textiel werkt graag samen met gelijkstemden en staat open voor samenwerkingsinitiatieven die passen binnen haar doelstellingen. De VHT is aangesloten bij de overkoepelende belangenorganisatie voor de Nederlandse recyclingindustrie, de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG).

01 nov
Online peiling Recycling Magazine Benelux over prangende recyclingthema’s: uw input welkom!
Recycling is een essentiële schakel in het streven om te komen tot de Circulaire Economie. Dankzij onze sectoren krijgen gebruikte materialen een tweede leven als product of grondstof voor nieuwe producten. Maar in de praktijk bestaan nog veel belemmeringen voor hoogwaardige recycling en circulariteit. Met 100 jaar aan opgebouwde kennis en ervaring willen de vier initiatiefnemers zich gezamenlijk nadrukkelijk manifesteren als gesprekspartner voor politiek, overheid, media, producenten, consumenten en kennisinstituten bij het realiseren van de Circulaire Economie.
VHT-leden
Vernooy Textile Recyclers
Trent 2.0 B.V.
Spronk B.V.
Respect Textiles B.V.
Climpex B.V.
M.T.S. Euro Products B.V.
Wolkat Fibre B.V.
Wieland Textiles B.V.
Textiel Recycling Dordrecht B.V.
Erdotex Recycling B.V.
SRS Textile Recycling B.V.
Rommersteeg B.V. 
Curitas
Kringtex BV
Ple4 BV
Leger des Heils - ReShare
Marbo Recycling B.V.
Euro Used Clothing B.V.
Hoba Holland IJmuiden B.V.
Majac B.V.
Sympany
Oftex Textiel Recycling B.V.
ADA Textiel Recycling B.V.
Handelsonderneming Brak B.V.
T&C Trading B.V.
Inyotex Recycling B.V.
Gökhan Textiel B.V.
PDB Cleaning Solutions
O.V.U. Recycling
Joan Smaal Textielrecycling B.V.
Boer Groep Holland B.V.
Secondlife-kledingbank
Midtex B.V.
Gebotex
Karadenix Textielrecycling B.V.