Welkom bij VHT

De Vereniging Herwinning Textiel komt op voor de belangen van ondernemingen in de textielherwinningsindustrie.

Standpunten

De Vereniging Herwinning Textiel streeft naar het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel te bewerkstelligen. De VHT is van mening dat een vrije, gezonde markt voor herbruikbaar textiel de basis vormt voor deze noodzakelijke verduurzaming.

Textielrecycling

Als één van de oudste vormen van herwinning van grondstoffen is textielrecycling binnen Nederland uitgegroeid tot een volwaardige ketenactiviteit, waaraan zowel inzamelaars van gedragen kleding, sorteerbedrijven als poetslap- en textielrecycling bedrijven deelnemen.

Samenwerking: hoog in het vaandel

De Vereniging Herwinning Textiel werkt graag samen met gelijkstemden en staat open voor samenwerkingsinitiatieven die passen binnen haar doelstellingen. De VHT is aangesloten bij de overkoepelende belangenorganisatie voor de Nederlandse recyclingindustrie, de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG).

15 okt
Het Nationaal Recycling Congres 2020 gaat online
Op 25 november 2020, vanaf 14.00 uur zal het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ centraal staan tijdens een twee uur durende livestream conferentie vanuit de speciaal gecreëerde Fokker Studio te Den Haag.
VHT-leden
Sympany
Erdotex Recycling B.V.
Climpex B.V.
Secondlife-kledingbank
Karadenix Textielrecycling B.V.
T&C Trading B.V.
Wolkat Fibre B.V.
Boer Groep Holland B.V.
PDB Cleaning Solutions
ADA Textiel Recycling B.V.
Midtex B.V.
Oftex Textiel Recycling B.V.
Hoba Holland IJmuiden B.V.
Marbo Recycling B.V.
Handelsonderneming Brak B.V.
M.T.S. Euro Products B.V.
Kringtex BV
Vernooy Textile Recyclers
Ple4 BV
SRS Textile Recycling B.V.
Wieland Textiles B.V.
Spronk B.V.
Inyotex Recycling B.V.
Gökhan Textiel B.V.
Trent 2.0 B.V.
Leger des Heils - ReShare
Textiel Recycling Dordrecht B.V.
Euro Used Clothing B.V.
Rommersteeg B.V. 
O.V.U. Recycling
Gebotex
Curitas
Respect Textiles B.V.
Majac B.V.
Joan Smaal Textielrecycling B.V.