Welkom bij VHT

De Vereniging Herwinning Textiel komt op voor de belangen van ondernemingen in de textielherwinningsindustrie.

Standpunten

De Vereniging Herwinning Textiel streeft naar het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel te bewerkstelligen. De VHT is van mening dat een vrije, gezonde markt voor herbruikbaar textiel de basis vormt voor deze noodzakelijke verduurzaming.

Textielrecycling

Als één van de oudste vormen van herwinning van grondstoffen is textielrecycling binnen Nederland uitgegroeid tot een volwaardige ketenactiviteit, waaraan zowel inzamelaars van gedragen kleding, sorteerbedrijven als poetslap- en textielrecycling bedrijven deelnemen.

Samenwerking: hoog in het vaandel

De Vereniging Herwinning Textiel werkt graag samen met gelijkstemden en staat open voor samenwerkingsinitiatieven die passen binnen haar doelstellingen. De VHT is aangesloten bij de overkoepelende belangenorganisatie voor de Nederlandse recyclingindustrie, de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG).

13 jul
Kamerbrief maatregelen om effecten COVID-19 op de kunststof- en textielsectoren op te vangen
Kamerbrief Stientje van Veldhoven over maatregelen om effecten COVID19 op de kunststofsector en textielsector op te vangen.
VHT-leden
Spronk B.V.
Gökhan Textiel B.V.
Trent 2.0 B.V.
Oftex Textiel Recycling B.V.
Wieland Textiles B.V.
Midtex B.V.
O.V.U. Recycling
Gebotex
Respect Textiles B.V.
Marbo Recycling B.V.
Hoba Holland IJmuiden B.V.
Majac B.V.
Vernooy Textile Recyclers
Erdotex Recycling B.V.
Boer Groep Holland B.V.
PDB Cleaning Solutions
Textiel Recycling Dordrecht B.V.
Euro Used Clothing B.V.
Rommersteeg B.V. 
Karadenix Textielrecycling B.V.
Ple4 BV
Joan Smaal Textielrecycling B.V.
Handelsonderneming Brak B.V.
SRS Textile Recycling B.V.
Kringtex BV
Sympany
Inyotex Recycling B.V.
M.T.S. Euro Products B.V.
ADA Textiel Recycling B.V.
Leger des Heils - ReShare
Curitas
Climpex B.V.
T&C Trading B.V.