Welkom bij VHT

De Vereniging Herwinning Textiel komt op voor de belangen van ondernemingen in de textielherwinningsindustrie.

Standpunten

De Vereniging Herwinning Textiel streeft naar het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel te bewerkstelligen. De VHT is van mening dat een vrije, gezonde markt voor herbruikbaar textiel de basis vormt voor deze noodzakelijke verduurzaming.

Textielrecycling

Als één van de oudste vormen van herwinning van grondstoffen is textielrecycling binnen Nederland uitgegroeid tot een volwaardige ketenactiviteit, waaraan zowel inzamelaars van gedragen kleding, sorteerbedrijven als poetslap- en textielrecycling bedrijven deelnemen.

Samenwerking: hoog in het vaandel

De Vereniging Herwinning Textiel werkt graag samen met gelijkstemden en staat open voor samenwerkingsinitiatieven die passen binnen haar doelstellingen. De VHT is aangesloten bij de overkoepelende belangenorganisatie voor de Nederlandse recyclingindustrie, de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG).

31 mrt
Persbericht VHT
Inzameling en verwerking van gebruikt textiel in gevaar door COVID-19 crisis- VHT ziet de overlevingskansen van de branche slinken
VHT-leden
Gökhan Textiel B.V.
Respect Textiles B.V.
O.V.U. Recycling
Joan Smaal Textielrecycling B.V.
Leger des Heils - ReShare
Marbo Recycling B.V.
Curitas
Kringtex BV
Euro Used Clothing B.V.
Oftex Textiel Recycling B.V.
Karadenix Textielrecycling B.V.
SRS Textile Recycling B.V.
Spronk B.V.
Erdotex Recycling B.V.
Textiel Recycling Dordrecht B.V.
Handelsonderneming Brak B.V.
Wieland Textiles B.V.
Gebotex
Trent 2.0 B.V.
PDB Cleaning Solutions
Majac B.V.
Boer Groep Holland B.V.
Inyotex Recycling B.V.
Midtex B.V.
Ple4 BV
Hoba Holland IJmuiden B.V.
Vernooy Textile Recyclers
Sympany
Climpex B.V.
Rommersteeg B.V. 
ADA Textiel Recycling B.V.
M.T.S. Euro Products B.V.
T&C Trading B.V.