Welkom bij VHT

De Vereniging Herwinning Textiel komt op voor de belangen van ondernemingen in de textielherwinningsindustrie.

Standpunten

De Vereniging Herwinning Textiel streeft naar het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel te bewerkstelligen. De VHT is van mening dat een vrije, gezonde markt voor herbruikbaar textiel de basis vormt voor deze noodzakelijke verduurzaming.

Textielrecycling

Als één van de oudste vormen van herwinning van grondstoffen is textielrecycling binnen Nederland uitgegroeid tot een volwaardige ketenactiviteit, waaraan zowel inzamelaars van gedragen kleding, sorteerbedrijven als poetslap- en textielrecycling bedrijven deelnemen.

Samenwerking: hoog in het vaandel

De Vereniging Herwinning Textiel werkt graag samen met gelijkstemden en staat open voor samenwerkingsinitiatieven die passen binnen haar doelstellingen. De VHT is aangesloten bij de overkoepelende belangenorganisatie voor de Nederlandse recyclingindustrie, de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG).

17 jun
UPV voor Circulair Textiel een goede Ontwikkeling
De Vereniging Herwinning Textiel verwelkomt het voornemen van de Nederlandse overheid...
VHT-leden
Gebotex
Midtex B.V.
ADA Textiel Recycling B.V.
Boer Groep Holland B.V.
Spronk B.V.
Inyotex Recycling B.V.
Karadeniz Tex Textielrecycling B.V.
Leger des Heils - ReShare
Ple4 BV
Respect Textiles B.V.
Frankenhuis
Marbo Used Clothing B.V.
Kringtex BV
Textielbank Nederland
Vernooy Textile Recyclers
Textiel Recycling Dordrecht B.V.
Oftex Textiel Recycling B.V.
Trent 2.0 B.V.
Joan Smaal Textielrecycling B.V.
Wieland Textiles B.V.
Wolkat Fibre B.V.
Climpex B.V.
Bluetextiel B.V
Curitas Nederland
PDB Cleaning Solutions
Textiles2Textiles B.V.
Rommersteeg B.V. 
Erdotex Recycling B.V.
Hoba Holland IJmuiden B.V.
Secondlife-kledingbank
O.V.U. Recycling
Sympany
Euro Used Clothing B.V.