Welkom bij VHT

De Vereniging Herwinning Textiel komt op voor de belangen van ondernemingen in de textielherwinningsindustrie.

Standpunten

De Vereniging Herwinning Textiel streeft naar het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel te bewerkstelligen. De VHT is van mening dat een vrije, gezonde markt voor herbruikbaar textiel de basis vormt voor deze noodzakelijke verduurzaming.

Textielrecycling

Als één van de oudste vormen van herwinning van grondstoffen is textielrecycling binnen Nederland uitgegroeid tot een volwaardige ketenactiviteit, waaraan zowel inzamelaars van gedragen kleding, sorteerbedrijven als poetslap- en textielrecycling bedrijven deelnemen.

Samenwerking: hoog in het vaandel

De Vereniging Herwinning Textiel werkt graag samen met gelijkstemden en staat open voor samenwerkingsinitiatieven die passen binnen haar doelstellingen. De VHT is aangesloten bij de overkoepelende belangenorganisatie voor de Nederlandse recyclingindustrie, de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG).

02 dec
Nationaal Recycling Congres 2020: recycling kan en moet beter
Het gaat goed met de recycling. Om de overgang naar de Circulaire Economie te realiseren kan en moet het echter nog veel beter. De randvoorwaarden hiervoor moeten nog worden gecreëerd. Dat was de gezamenlijke boodschap van het Nationaal Recycling Congres dat op 25 november jl. werd gehouden.
VHT-leden
Wolkat Fibre B.V.
O.V.U. Recycling
Hoba Holland IJmuiden B.V.
T&C Trading B.V.
Textielbank Nederland
PDB Cleaning Solutions
Handelsonderneming Brak B.V.
Textiel Recycling Dordrecht B.V.
Sympany
Frankenhuis
Respect Textiles B.V.
Joan Smaal Textielrecycling B.V.
Euro Used Clothing B.V.
Trent 2.0 B.V.
Ple4 BV
Gebotex
Climpex B.V.
M.T.S. Euro Products B.V.
Secondlife-kledingbank
Erdotex Recycling B.V.
Leger des Heils - ReShare
Rommersteeg B.V. 
Kringtex BV
Vernooy Textile Recyclers
Oftex Textiel Recycling B.V.
ADA Textiel Recycling B.V.
Marbo Used Clothing B.V.
Gökhan Textiel B.V.
Midtex B.V.
Karadenix Textielrecycling B.V.
Inyotex Recycling B.V.
Curitas Nederland
Wieland Textiles B.V.
SRS Textile Recycling B.V.
Spronk B.V.
Boer Groep Holland B.V.