Welkom bij VHT

De Vereniging Herwinning Textiel komt op voor de belangen van ondernemingen in de textielherwinningsindustrie.

Standpunten

De Vereniging Herwinning Textiel streeft naar het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel te bewerkstelligen. De VHT is van mening dat een vrije, gezonde markt voor herbruikbaar textiel de basis vormt voor deze noodzakelijke verduurzaming.

Textielrecycling

Als één van de oudste vormen van herwinning van grondstoffen is textielrecycling binnen Nederland uitgegroeid tot een volwaardige ketenactiviteit, waaraan zowel inzamelaars van gedragen kleding, sorteerbedrijven als poetslap- en textielrecycling bedrijven deelnemen.

Samenwerking: hoog in het vaandel

De Vereniging Herwinning Textiel werkt graag samen met gelijkstemden en staat open voor samenwerkingsinitiatieven die passen binnen haar doelstellingen. De VHT is aangesloten bij de overkoepelende belangenorganisatie voor de Nederlandse recyclingindustrie, de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG).

31 mrt
Persbericht VHT
Inzameling en verwerking van gebruikt textiel in gevaar door COVID-19 crisis- VHT ziet de overlevingskansen van de branche slinken
VHT-leden
Boer Groep Holland B.V.
Inyotex Recycling B.V.
Midtex B.V.
M.T.S. Euro Products B.V.
O.V.U. Recycling
Kringtex BV
Gebotex
Oftex Textiel Recycling B.V.
Gökhan Textiel B.V.
Wieland Textiles B.V.
Vernooy Textile Recyclers
Leger des Heils - ReShare
Karadenix Textielrecycling B.V.
Erdotex Recycling B.V.
Marbo Recycling B.V.
ADA Textiel Recycling B.V.
Hoba Holland IJmuiden B.V.
Textiel Recycling Dordrecht B.V.
Climpex B.V.
SRS Textile Recycling B.V.
Euro Used Clothing B.V.
Curitas
Sympany
Respect Textiles B.V.
T&C Trading B.V.
Spronk B.V.
Rommersteeg B.V. 
Majac B.V.
Handelsonderneming Brak B.V.
Ple4 BV
PDB Cleaning Solutions
Trent 2.0 B.V.
Joan Smaal Textielrecycling B.V.