Welkom bij VHT

De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse textielrecycling industrie. De VHT is het aanspreekpunt en kenniscentrum op nationaal niveau voor de inzameling, sortering, verwerking en bewerking van gebruikt textiel. De brancheorganisatie vertegenwoordigt 95% van de textielverwerkingsbedrijven in Nederland.

12-07-2023
Inwerkingtreding UPV Textiel
1 juli jongstleden is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel in werking getreden. Dat betekent dat importeurs en producenten van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk worden voor de afvalfase van hun producten. De doelstellingen uit de UPV textiel worden de komende jaren gefaseerd ingevoerd. In de aanloopfase waarin we nu verkeren zijn er nog veel vragen over de uitvoering van de UPV. Wel begint steeds meer duidelijkheid te komen. In dit artikel wordt de laatste stand van zaken uiteen gezet.
VHT-leden
Stichting Leger des Heils ReShare
Contant4kleding
Wieland Textiles B.V.
Ple4 BV
Erdotex B.V.
Gebotex
Boer Groep Holland B.V.
Textiel Recycling Dordrecht B.V.
ADA Textiel Recycling B.V.
Bluetextiel B.V
Karadeniz Tex Textielrecycling B.V.
Euro Used Clothing B.V.
Respect Textiles B.V.
Oftex Textiel Recycling B.V.
TexNL
Stichting Sympany
Wolkat Sorting B.V.
Inyotex Recycling B.V.
Kleding Inzameling Nederland B.V.
Curitas Nederland
Spronk B.V.
Climpex B.V.
Marbo Used Clothing B.V.
Frankenhuis
MC Texcycle
Kringtex BV
Hoba Holland IJmuiden B.V.
Joan Smaal Textielrecycling B.V.
i-did holding B.V.