Welkom bij VHT

De Vereniging Herwinning Textiel komt op voor de belangen van ondernemingen in de textielherwinningsindustrie.

Standpunten

De Vereniging Herwinning Textiel streeft naar het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel te bewerkstelligen. De VHT is van mening dat een vrije, gezonde markt voor herbruikbaar textiel de basis vormt voor deze noodzakelijke verduurzaming.

Textielrecycling

Als één van de oudste vormen van herwinning van grondstoffen is textielrecycling binnen Nederland uitgegroeid tot een volwaardige ketenactiviteit, waaraan zowel inzamelaars van gedragen kleding, sorteerbedrijven als poetslap- en textielrecycling bedrijven deelnemen.

Samenwerking: hoog in het vaandel

De Vereniging Herwinning Textiel werkt graag samen met gelijkstemden en staat open voor samenwerkingsinitiatieven die passen binnen haar doelstellingen. De VHT is aangesloten bij de overkoepelende belangenorganisatie voor de Nederlandse recyclingindustrie, de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG).

02 dec
Nationaal Recycling Congres 2020: recycling kan en moet beter
Het gaat goed met de recycling. Om de overgang naar de Circulaire Economie te realiseren kan en moet het echter nog veel beter. De randvoorwaarden hiervoor moeten nog worden gecreëerd. Dat was de gezamenlijke boodschap van het Nationaal Recycling Congres dat op 25 november jl. werd gehouden.
VHT-leden
Textielbank Nederland
Frankenhuis
Gökhan Textiel B.V.
Karadenix Textielrecycling B.V.
T&C Trading B.V.
PDB Cleaning Solutions
Gebotex
Joan Smaal Textielrecycling B.V.
Climpex B.V.
M.T.S. Euro Products B.V.
Inyotex Recycling B.V.
O.V.U. Recycling
Midtex B.V.
Textiel Recycling Dordrecht B.V.
Erdotex Recycling B.V.
Spronk B.V.
Curitas Nederland
Euro Used Clothing B.V.
Hoba Holland IJmuiden B.V.
Respect Textiles B.V.
Secondlife-kledingbank
Oftex Textiel Recycling B.V.
Vernooy Textile Recyclers
Kringtex BV
Handelsonderneming Brak B.V.
Marbo Used Clothing B.V.
Wieland Textiles B.V.
ADA Textiel Recycling B.V.
Ple4 BV
Wolkat Fibre B.V.
Rommersteeg B.V. 
Boer Groep Holland B.V.
SRS Textile Recycling B.V.
Trent 2.0 B.V.
Sympany
Leger des Heils - ReShare