Welkom bij VHT

De Vereniging Herwinning Textiel komt op voor de belangen van ondernemingen in de textielherwinningsindustrie.

Standpunten

De Vereniging Herwinning Textiel streeft naar het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel te bewerkstelligen. De VHT is van mening dat een vrije, gezonde markt voor herbruikbaar textiel de basis vormt voor deze noodzakelijke verduurzaming.

Textielrecycling

Als één van de oudste vormen van herwinning van grondstoffen is textielrecycling binnen Nederland uitgegroeid tot een volwaardige ketenactiviteit, waaraan zowel inzamelaars van gedragen kleding, sorteerbedrijven als poetslap- en textielrecycling bedrijven deelnemen.

Samenwerking: hoog in het vaandel

De Vereniging Herwinning Textiel werkt graag samen met gelijkstemden en staat open voor samenwerkingsinitiatieven die passen binnen haar doelstellingen. De VHT is aangesloten bij de overkoepelende belangenorganisatie voor de Nederlandse recyclingindustrie, de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG).

31 mrt
Publicatie Recycling Wijzer op Global Recycling Day
Vandaag is het Global Recycling Day. De dag waarop jaarlijks wereldwijd aandacht wordt besteed aan het belang van recycling in een duurzame samenleving. Precies één jaar na de lancering van het Nationaal Recycling Forum op 18 maart 2020 komt dit platform van hoogwaardige recyclingorganisaties waar ook de VHT deel van uit maakt met een 7-puntenplan voor na de verkiezingen.
VHT-leden
Euro Used Clothing B.V.
Leger des Heils - ReShare
Curitas Nederland
Sympany
M.T.S. Euro Products B.V.
Frankenhuis
Gebotex
Textielbank Nederland
Hoba Holland IJmuiden B.V.
Vernooy Textile Recyclers
Kringtex BV
Bluetextiel B.V
Wolkat Fibre B.V.
Wieland Textiles B.V.
Joan Smaal Textielrecycling B.V.
Respect Textiles B.V.
Inyotex Recycling B.V.
Secondlife-kledingbank
Textiel Recycling Dordrecht B.V.
Marbo Used Clothing B.V.
ADA Textiel Recycling B.V.
PDB Cleaning Solutions
Gökhan Textiel B.V.
Oftex Textiel Recycling B.V.
Spronk B.V.
Rommersteeg B.V. 
Trent 2.0 B.V.
Climpex B.V.
Karadenix Textielrecycling B.V.
Erdotex Recycling B.V.
Ple4 BV
SRS Textile Recycling B.V.
O.V.U. Recycling
T&C Trading B.V.
Boer Groep Holland B.V.
Midtex B.V.