EuRIC Textiles Event ‘’CONNECTING THE KNOTS FOR A CIRCULAR FUTURE’’ | 21 November 2023
Het EuRIC event "Connecting the Knots for a Circular Future" nadert. Het congres dat 21 november plaatsvindt in Brussel heeft een boeiend programma en mag niet gemist worden door iedereen die werkt aan een circulaire textielketen.
Inwerkingtreding UPV Textiel
1 juli jongstleden is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel in werking getreden. Dat betekent dat importeurs en producenten van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk worden voor de afvalfase van hun producten. De doelstellingen uit de UPV textiel worden de komende jaren gefaseerd ingevoerd. In de aanloopfase waarin we nu verkeren zijn er nog veel vragen over de uitvoering van de UPV. Wel begint steeds meer duidelijkheid te komen. In dit artikel wordt de laatste stand van zaken uiteen gezet.
Hergebruik van kleding leidt tot 70 keer lagere milieu impact blijkt uit nieuwe studie
Een nieuw gepubliceerde life-cycle assessment (LCA), uitgevoerd in opdracht van de Europese textielhergebruik en -recycling industrie, bevestigt de aanzienlijke CO2 en water besparing door het hergebruiken van textiel in vergelijking met het produceren van nieuwe kleding. De milieu impact van hergebruik van textiel is 70 keer lager, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met wereldwijde export voor hergebruik inclusief transport emissies.
De VHT wenst u fijne feestdagen!
Tussen kerst en nieuwjaar is het VHT Secretariaat gesloten. Vanaf 2 januari staan wij weer voor u klaar. Fijne feestdagen!
Nationaal Recycling Forum over zienswijze op consultatie NRD CMP1
De komst van het Circulair Materialenplan (CMP1) als opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) schept hoge verwachtingen. Het CMP1 is dé gelegenheid voor het vastleggen van een ketenaanpak, om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Een circulaire economie bereiken we immers pas wanneer in de hele keten – van ontwerp tot aan recycling – de juiste keuzes worden gemaakt. De eerste contouren van het CMP1 die afgelopen periode ter consultatie hebben gelegen laten echter nog weinig zien van de ketenaanpak waar zo op wordt gehoopt.
EuRIC - European Recycling Conference 15 juni 2022
De 4e editie van de European Recycling Conference, georganiseerd in samenwerking met de Spaanse recyclingfederatie FER, zal plaatsvinden op (14)-15 juni 2022 bij IFEMA in Madrid.
‘De Prijsknaller’- Fast fashion staat haaks op Nederlandse circulaire ambities
Textiel en kleding maken een essentieel deel uit van ons leven. Snel veranderende modetrends en de beschikbaarheid van leuke, goedkope kleding hebben het consumptiepatroon ingrijpend veranderd. Deze veranderingen hebben een grote invloed op het hergebruik en de recycling van textiel.
Nationaal Recycling Congres 2022
Op 17 maart vindt de tweede editie van het Nationaal Recycling Congres plaats. De VHT organiseert dit evenement gezamenlijk met de FNOI, MRF en NRK Recycling. Op het programma staan inspirerende sprekers van binnen en buiten de sector.