Persbericht: Mythen en feiten over gedragen kleding
Het optimaal hergebruiken en recyclen van kleding en textiel zijn cruciaal om de enorme impact die de wereldwijde mode-industrie op ons milieu heeft te verminderen. Toch wordt met name het wereldwijd hergebruik van kleding en textiel vaak kritisch beoordeeld.
UPV voor Circulair Textiel een goede Ontwikkeling
De Vereniging Herwinning Textiel verwelkomt het voornemen van de Nederlandse overheid...
Publicatie Recycling Wijzer op Global Recycling Day
Vandaag is het Global Recycling Day. De dag waarop jaarlijks wereldwijd aandacht wordt besteed aan het belang van recycling in een duurzame samenleving. Precies één jaar na de lancering van het Nationaal Recycling Forum op 18 maart 2020 komt dit platform van hoogwaardige recyclingorganisaties waar ook de VHT deel van uit maakt met een 7-puntenplan voor na de verkiezingen.
Nationaal Recycling Congres 2020: recycling kan en moet beter
Het gaat goed met de recycling. Om de overgang naar de Circulaire Economie te realiseren kan en moet het echter nog veel beter. De randvoorwaarden hiervoor moeten nog worden gecreëerd. Dat was de gezamenlijke boodschap van het Nationaal Recycling Congres dat op 25 november jl. werd gehouden.
Online peiling Recycling Magazine Benelux over prangende recyclingthema’s: uw input welkom!
Recycling is een essentiële schakel in het streven om te komen tot de Circulaire Economie. Dankzij onze sectoren krijgen gebruikte materialen een tweede leven als product of grondstof voor nieuwe producten. Maar in de praktijk bestaan nog veel belemmeringen voor hoogwaardige recycling en circulariteit. Met 100 jaar aan opgebouwde kennis en ervaring willen de vier initiatiefnemers zich gezamenlijk nadrukkelijk manifesteren als gesprekspartner voor politiek, overheid, media, producenten, consumenten en kennisinstituten bij het realiseren van de Circulaire Economie.
Het Nationaal Recycling Congres 2020 gaat online
Op 25 november 2020, vanaf 14.00 uur zal het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ centraal staan tijdens een twee uur durende livestream conferentie vanuit de speciaal gecreëerde Fokker Studio te Den Haag.
Persbericht VHT - Vereniging Herwinning Textiel bepleit toeslag op nieuw textiel ter bevordering van hergebruik en recycling
De afgelopen week werd de Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) afgesloten. De DSFW wil mensen op een positieve manier bewust maken van de impact van kleding op het milieu en de factoren die bijdragen aan een duurzaam gebruik van textiel. Textiel en textielrecycling stonden de afgelopen week dan ook volop in de aandacht van regionale en landelijke media. Voor de Vereniging Herwinning Textiel het moment om haar standpunt inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te publiceren.
Kamerbrief maatregelen om effecten COVID-19 op de kunststof- en textielsectoren op te vangen
Kamerbrief Stientje van Veldhoven over maatregelen om effecten COVID19 op de kunststofsector en textielsector op te vangen.