16 februari 2022

‘De Prijsknaller’- Fast fashion staat haaks op Nederlandse circulaire ambities

 

Textiel en kleding maken een essentieel deel uit van ons leven. Snel veranderende modetrends en de beschikbaarheid van leuke, goedkope kleding hebben het consumptiepatroon ingrijpend veranderd. Deze veranderingen hebben een grote invloed op het hergebruik en de recycling van textiel.

In het KRO-NCRV programma ‘De Prijsknaller’ van 11 februari doen Eva Cleven en Ersin Kiris onderzoek naar de consequenties van Fast Fashion en zien met eigen ogen hoe (on)gebruikte kleding een wegwerpproduct is geworden dat eindigt op een vuilnisbelt aan de andere kant van de wereld.

De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) spant zich in Nederland al decennia in voor het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel en kleding te bewerkstelligen. De VHT onderschrijft het beeld dat de kwaliteit van het ingezamelde textiel als gevolg van de toename van Fast Fashion sterk teruggelopen is. Zo is tevens terug te lezen in de brandbrief van de VHT aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 15 juli 2019.

Om het risico te beperken dat afgedankte kleding uit Nederland elders in de wereld op een vuilnisbelt belandt staat de VHT het volgende voor:

  1. Een verplichte en aangescherpte Certificeringsregeling Herwinning Textiel voor leden van de VHT ; met deze kwaliteitsstandaard tonen Nederlandse inzamelaars, sorteerders en verwerkers van textiel aan dat ze voldoen aan relevante wetgeving en dat het sorteerproces dusdanig is ingericht zodat de 2e hands producten goed aansluiten op de wereldwijde vraag hiernaar. Van gecertificeerde leden- en volgens deze norm gecertificeerde bedrijven is de in-en uitgaande goederenstroom zorgvuldig gedocumenteerd en wordt aangetoond waar de hoe de 2e handsproducten gesorteerd worden en welke bestemming zij hebben. Dit is een voorwaarde om het risico te minimaliseren dat afgedankt textiel uit Nederland een duurzame toepassing in de vorm van hergebruik krijgt en dat het niet eindigt op een vuilnisbelt waar ook ter wereld.
  2. Het continu professionaliseren van onze sector zowel in Nederland als in Europa; de VHT is in overleg met de Nederlandse overheid en producenten om een circulaire textielketen te bewerkstelligen. Daarnaast neemt de VHT deel aan overleg in EU-verband voor een meer duurzame textielketen en het aanscherpen van richtlijnen met betrekking tot het verantwoord inzamelen, verwerken en verkopen van afgedankt textiel.
  3. Het stimuleren van ‘Eco-design’ criteria gericht op het produceren van kwaliteitskleding die langer (her)draagbaar is en criteria gericht op het ontwerpen van kleding en textiel die beter te recyclen zijn na (her)gebruik.

In Nederland kennen we gelukkig een relatief hoog percentage gescheiden textielinzameling (45%) vergeleken met andere landen in Europa en daarbuiten. De gescheiden textielinzameling gebeurt op vele manieren zoals via huis-aan-huis inzameling, textielbakken in de openbare ruimte of bij scholen en sportclubs. De VHT ziet erop toe dat -voor zover dit de aangesloten gecertificeerde bedrijfsleden betreft- alle verschillende manieren van inzamelen, sorteren en verwerken gebeurt op een transparante, hoogwaardige en professionele manier. Daar doet de VHT alles aan.

Roderick Ferrari

VHT Secretaris

Over VHT: De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) is de brancheorganisatie voor de textielherwinningsindustrie, de branche die zich bezighoudt met het inzamelen, sorteren, verwerken en verhandelen van herbruikbaar textiel. info@textielrecycling.nl