Doorbraak in circulaire ecomonie
Op de website van Humana staan zeer concrete vorobeelden die laten zien dat Humana er samen met de andere partners voor kan zorgen dat binnenkort ALLE ingezamelde textiel een mooie tweede kans kan krijgen.
Wethouder van Achtkarspelen geeft startschot textielcampagne
Wethouder Max de Haan van de gemeente Achtkarspelen heeft woensdag 4 juni het startschot gegeven voor een grootschalige textielcampagne in Friesland.
De nieuwe website van de Federatie Herwinning Grondstoffen is live!
De Federatie Herwinning Grondstoffen is het platform voor de recyclingketen. Ook VHT is lid van FHG.
Het spook van het ketendeficit
Anderhalf jaar geleden ondertekende een groot aantal partijen, waaronder VHT, de Green Deal textielinzameling. De ambitie is om de helft minder textiel in het restafval te laten belanden.
ChristenUnie en KICI bundelen krachten
ChristenUnie Tweede-Kamerlid Carla Dik – Faber heeft woensdag 16 april de notitie “Kleding uit de kliko!” overhandigd aan Staatssecretaris Mansveld en de Tweede Kamer. In de notitie vraagt de ChristenUnie meer aandacht voor het gescheiden inzamelen en recyclen van textiel.
Vanaf vandaag vindt u het KICI jaarverslag 2013 en de bijbehorende jaarrekening op www.kici.nl. Evenals vorig jaar verschijnt er in het kader van duurzaamheid geen gedrukte versie.
Bedrijfskosten Reshare omlaag, afdracht goede doel omhoog
In 2013 werd er wederom minder kleding ingezameld dan in voorgaande jaren. Sinds vijf jaar neemt het aantal ingezamelde kilo's textiel af. Dat blijkt uit het jaarverslag van Leger des Heils ReShare, de textielinzamelaar van het Leger des Heils, dat vandaag is gepubliceerd.
Slechts een derde van het textiel wordt ingezameld
Veel textiel krijgt geen tweede leven. Nederlanders gooien gemiddeld 7,4 kilo textiel per persoon per jaar bij het restafval. Dat kan beter.