Inzameling textiel op Urk succes
Artikel opbrengst kleding toch naar goede doel
Kledingbakken voor het goede doel zullen toch blijven staan in Amsterdam. De gemeenteraad besloot na lang overleg een voorgenomen besluit tot bezuiniging van tafel te vegen.
Bestuurslid Gerard van Egmond reageert op artikel in Compres over verpakkingtrends.
Kartoflex bestuurslid Gerard van Egmond (Acket drukkerij kartonnage bv) reageert op verpakkingtrend "Kanttekeningen bij verpakkingshyp" en het speciale verpakkingsspecial van het magazine Compres.
Papier- en kartonverwerkende sector boekt vooruitgang
Ruim de helft van de bedrijven in de kartonnage en flexibele verpakkingssector neemt maatregelen tegen veiligheidsrisico’s op de werkvloer maar zal dit op enkele punten verder moeten aanscherpen.
Verpakkingenbelasting wordt heffing Afvalfonds Verpakkingen Verpakkingenbelasting wordt heffing Afvalfonds Verpakkingen
In het kader van de lastenverlichting voor het bedrijfsleven heeft het Kabinet besloten om per 1 januari 2013 de verpakkingenbelasting om te zetten in een heffing van het Afvalfonds Verpakkingen.