Nationaal Recycling Congres 2022
Op 17 maart vindt de tweede editie van het Nationaal Recycling Congres plaats. De VHT organiseert dit evenement gezamenlijk met de FNOI, MRF en NRK Recycling. Op het programma staan inspirerende sprekers van binnen en buiten de sector.
VHT vertrouwt toetsing regeling Herwinning Textiel toe aan Kiwa
Met de Certificeringsregeling Herwinning Textiel tonen Nederlandse inzamelaars, sorteerders en verwerkers van textiel aan dat ze voldoen aan relevante wet- en regelgeving én maken ze de herkomst van ingezameld textiel inzichtelijk. De Vereniging Herwinning Textiel (VHT), brancheorganisatie voor ondernemingen in de textielrecycling, vernieuwde de regeling vorig jaar ingrijpend en vertrouwt de toetsing daarvan sinds 1 januari 2022 toe aan Kiwa Nederland . Linda Doekes-Boogaard, productmanager recycling bij Kiwa en VHT-secretaris Roderick Ferrari vertellen er meer over.
Nationaal Recycling Congres 2020: recycling kan en moet beter
Het gaat goed met de recycling. Om de overgang naar de Circulaire Economie te realiseren kan en moet het echter nog veel beter. De randvoorwaarden hiervoor moeten nog worden gecreëerd. Dat was de gezamenlijke boodschap van het Nationaal Recycling Congres dat op 25 november jl. werd gehouden.
Online peiling Recycling Magazine Benelux over prangende recyclingthema’s: uw input welkom!
Recycling is een essentiële schakel in het streven om te komen tot de Circulaire Economie. Dankzij onze sectoren krijgen gebruikte materialen een tweede leven als product of grondstof voor nieuwe producten. Maar in de praktijk bestaan nog veel belemmeringen voor hoogwaardige recycling en circulariteit. Met 100 jaar aan opgebouwde kennis en ervaring willen de vier initiatiefnemers zich gezamenlijk nadrukkelijk manifesteren als gesprekspartner voor politiek, overheid, media, producenten, consumenten en kennisinstituten bij het realiseren van de Circulaire Economie.
Het Nationaal Recycling Congres 2020 gaat online
Op 25 november 2020, vanaf 14.00 uur zal het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ centraal staan tijdens een twee uur durende livestream conferentie vanuit de speciaal gecreëerde Fokker Studio te Den Haag.
Persbericht VHT - Vereniging Herwinning Textiel bepleit toeslag op nieuw textiel ter bevordering van hergebruik en recycling
De afgelopen week werd de Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) afgesloten. De DSFW wil mensen op een positieve manier bewust maken van de impact van kleding op het milieu en de factoren die bijdragen aan een duurzaam gebruik van textiel. Textiel en textielrecycling stonden de afgelopen week dan ook volop in de aandacht van regionale en landelijke media. Voor de Vereniging Herwinning Textiel het moment om haar standpunt inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te publiceren.
Kamerbrief maatregelen om effecten COVID-19 op de kunststof- en textielsectoren op te vangen
Kamerbrief Stientje van Veldhoven over maatregelen om effecten COVID19 op de kunststofsector en textielsector op te vangen.
Textielrecycling loopt vast door corona
“Gerecycled textiel kan momenteel niet meer naar het buitenland. Intussen stromen de inzamelbakken over, omdat we massaal overtollige kleding wegdoen. Vandaag verscheen hierover een artikel in Het Financieele Dagblad (FD) met een interview met Erica van Doorn van Sympany waarin ook wordt verwezen naar de VHT.