Lancering Nationaal Recycling Forum
De vier recyclingorganisaties, FNOI, MRF, NRK Recycling en de VHT, lanceren op 18 maart 2020 – Global Recycling Day – het Nationaal Recycling Forum.
Maatregelen VHT-secretariaat in het kader van de Corona-crisis
In navolging van de door de Nederlandse overheid afgekondigde aanvullende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus, heeft Lejeune Association Management, waar het VHT-secretariaat is ondergebracht, besloten vanaf heden met een aangepaste, minimale bezetting op kantoor te werken om de risico’s van contaminatie te beperken.
Uitstel Nationaal Recycling Congres 2020
Het Nationaal Recycling Congres dat gepland stond op Global Recycling Day 18 maart a.s. zal worden uitgesteld.
Visiedocument EuRIC Textiles vertaald
Bekijk nu het visiedocument in het Nederlands.
EuRIC Textiles pleit voor ambitieuze textielstrategie in de Circulaire economie door hergebruik en recycling
Textiel en kleding zijn essentieel in ons dagelijks leven. Met name in de afgelopen twee decennia zijn de consumptiepatronen in Europa en wereldwijd ingrijpend veranderd onder invloed van ‘fast fashion’. Deze veranderingen hebben een impact op het hergebruik en de recycling van textiel.
Ledennieuws: Overname A.C. de Jong en Zoon B.V. door M.T.S. Euro Products B.V.
De aandeelhouders van A.C. de Jong en Zoon B.V. en M.T.S. Euro Products B.V. hebben overeenstemming bereikt over de koop door M.T.S. Euro Products B.V. van alle aandelen in het kapitaal van A.C. de Jong en Zoon B.V.. De transactie is inmiddels geëffectueerd.
Mariska Zandvliet gekozen tot voorzitter EuRIC Textiles
Na eerste verkennende gesprekken eind september werd op 3 december jl. EuRIC Textiles opgericht. Mariska Zandvliet-Boer, tevens vicevoorzitter van de Nederlandse brancheorganisatie VHT, werd door de gedelegeerden gekozen als voorzitter van de nieuwe organisatie.
Gezamenlijke brancheorganisaties organiseren Nationaal Recycling Congres
De brancheorganisaties VHT (textielrecycling), FNOI (oudpapier) en de MRF (metaalrecycling) nemen het initiatief tot het organiseren van een Nationaal Recycling Congres. Het congres zal worden gehouden op woensdag 18 maart 2020 in de Fokker Terminal te Den Haag. De datum valt samen met Global Recycling Day 2020, de dag waarop sinds enkele jaren wereldwijd de aandacht wordt gevestigd op het belang van recycling in een duurzame samenleving.