VHT benadrukt belang van samenwerken ketenpartners in urgente textielrecyclingproblematiek
De door de media opgepikte brandbrief van 15 juli jl. “Branche luidt noodklok; Textielrecycling lijdt onder toename vervuiling en verlies aan kwaliteit” heeft de Nederlandse textielrecycling problematiek in binnen-en buitenland nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.
Brandbrief: Branche luidt noodklok; Textielrecycling lijdt onder toename vervuiling
Met een brandbrief aan staatssecretaris Van Veldhoven vraagt de VHT aandacht voor de sterk afnemende kwaliteit van de ingezamelde gedragen kleding en ander herbruikbaar textiel. De VHT wijt deze achteruitgang onder meer aan het gevoerde afvalbeleid in Nederland, waar verminderen van het restafval centraal staat en niet de kwaliteit van de recyclingstromen. Ook ziet de textielrecyclingketen het gebruik van ondergrondse containers als een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang in kwaliteit.
Kledingindustrie moet over koudwatervrees circulair textiel heenstappen
Van sorteren, tot recycling tot spinnen en weven, Het Tilburgse familiebedrijf Wolkat claimt het enige textielbedrijf te zijn dat het hele proces van textielrecycling onder één dak herbergt. Jaarlijks verwerkt het bedrijf 25 miljoen kilogram aan textiel. Volgens business developer Kimberley van der Wal is textielrecycling een belangrijk middel om de vervuilende kledingindustrie wat duurzamer te maken. Dan moeten de traditionele modebedrijven echter wel eerst af van hun koudwatervrees.
Textielinzameling lijdt onder toename vervuiling met restafval
Met nieuwe methoden om textiel langer te gebruiken en om van afgedankt textiel weer bruikbare vezels te maken, werkt ook de Nederlandse textiel sector hard aan de transitie naar een circulaire economie.
Belangrijke stap in sluiten textielketen Metropool Regio Amsterdam
In Zaanstad is een belangrijke stap gezet naar het realiseren van een circulaire textielindustrie. Hiervoor ondertekenden Wieland Textiles, Brightloops | Loop.a life, Leger des Heils ReShare en de gemeente Zaanstad op vrijdag 23 november een meerjarige samenwerkingsovereenkomst.
VHT verheugd over aandacht voor kwaliteit huishoudelijke recyclingstromen
Samen met tien andere (branche) verenigingen actief in de recycling sector trekt de VHT op in Koepelorganisatie de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG). Zo probeert de VHT ook in breder verband, tot op het hoogste niveau, aandacht te vragen voor gedeelde belangen. Een gedeelde topprioriteit is de aandacht voor de kwaliteit van huishoudelijke deelstromen.
7e Recyclingsymposium Gorinchem: de toekomst is circulair
Op woensdagochtend 21 november 2018 vindt het zevende Recyclingsymposium plaats in Gorinchem. Onder het thema ‘De toekomst is circulair’ wordt u verrast door sprekers die u vertellen wat er al aan circulariteit wordt gerealiseerd en wat nog moet gebeuren.
Wat kan in de textielcontainer?
In Nederland verdwijnt naar schatting 124 miljoen kilo textiel met het restafval in de verbrandingsoven volgens het rapport van Eureco uit 2010 ‘Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval’. Twee derde daarvan is geschikt voor hergebruik of recycling. Bij VHT leden is bijna alle textiel in principe welkom, ook versleten kleding en huishoudelijk textiel.