Maatregelen VHT-secretariaat in het kader van de Corona-crisis
In navolging van de door de Nederlandse overheid afgekondigde aanvullende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus, heeft Lejeune Association Management, waar het VHT-secretariaat is ondergebracht, besloten vanaf heden met een aangepaste, minimale bezetting op kantoor te werken om de risico’s van contaminatie te beperken.
Uitstel Nationaal Recycling Congres 2020
Het Nationaal Recycling Congres dat gepland stond op Global Recycling Day 18 maart a.s. zal worden uitgesteld.
Visiedocument EuRIC Textiles vertaald
Bekijk nu het visiedocument in het Nederlands.
EuRIC Textiles pleit voor ambitieuze textielstrategie in de Circulaire economie door hergebruik en recycling
Textiel en kleding zijn essentieel in ons dagelijks leven. Met name in de afgelopen twee decennia zijn de consumptiepatronen in Europa en wereldwijd ingrijpend veranderd onder invloed van ‘fast fashion’. Deze veranderingen hebben een impact op het hergebruik en de recycling van textiel.
Ledennieuws: Overname A.C. de Jong en Zoon B.V. door M.T.S. Euro Products B.V.
De aandeelhouders van A.C. de Jong en Zoon B.V. en M.T.S. Euro Products B.V. hebben overeenstemming bereikt over de koop door M.T.S. Euro Products B.V. van alle aandelen in het kapitaal van A.C. de Jong en Zoon B.V.. De transactie is inmiddels geëffectueerd.