Visiedocument EuRIC Textiles vertaald
Bekijk nu het visiedocument in het Nederlands.
EuRIC Textiles pleit voor ambitieuze textielstrategie in de Circulaire economie door hergebruik en recycling
Textiel en kleding zijn essentieel in ons dagelijks leven. Met name in de afgelopen twee decennia zijn de consumptiepatronen in Europa en wereldwijd ingrijpend veranderd onder invloed van ‘fast fashion’. Deze veranderingen hebben een impact op het hergebruik en de recycling van textiel.
Ledennieuws: Overname A.C. de Jong en Zoon B.V. door M.T.S. Euro Products B.V.
De aandeelhouders van A.C. de Jong en Zoon B.V. en M.T.S. Euro Products B.V. hebben overeenstemming bereikt over de koop door M.T.S. Euro Products B.V. van alle aandelen in het kapitaal van A.C. de Jong en Zoon B.V.. De transactie is inmiddels geëffectueerd.
Mariska Zandvliet gekozen tot voorzitter EuRIC Textiles
Na eerste verkennende gesprekken eind september werd op 3 december jl. EuRIC Textiles opgericht. Mariska Zandvliet-Boer, tevens vicevoorzitter van de Nederlandse brancheorganisatie VHT, werd door de gedelegeerden gekozen als voorzitter van de nieuwe organisatie.
Gezamenlijke brancheorganisaties organiseren Nationaal Recycling Congres
De brancheorganisaties VHT (textielrecycling), FNOI (oudpapier) en de MRF (metaalrecycling) nemen het initiatief tot het organiseren van een Nationaal Recycling Congres. Het congres zal worden gehouden op woensdag 18 maart 2020 in de Fokker Terminal te Den Haag. De datum valt samen met Global Recycling Day 2020, de dag waarop sinds enkele jaren wereldwijd de aandacht wordt gevestigd op het belang van recycling in een duurzame samenleving.
VHT benadrukt belang van samenwerken ketenpartners in urgente textielrecyclingproblematiek
De door de media opgepikte brandbrief van 15 juli jl. “Branche luidt noodklok; Textielrecycling lijdt onder toename vervuiling en verlies aan kwaliteit” heeft de Nederlandse textielrecycling problematiek in binnen-en buitenland nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.
Brandbrief: Branche luidt noodklok; Textielrecycling lijdt onder toename vervuiling
Met een brandbrief aan staatssecretaris Van Veldhoven vraagt de VHT aandacht voor de sterk afnemende kwaliteit van de ingezamelde gedragen kleding en ander herbruikbaar textiel. De VHT wijt deze achteruitgang onder meer aan het gevoerde afvalbeleid in Nederland, waar verminderen van het restafval centraal staat en niet de kwaliteit van de recyclingstromen. Ook ziet de textielrecyclingketen het gebruik van ondergrondse containers als een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang in kwaliteit.
Kledingindustrie moet over koudwatervrees circulair textiel heenstappen
Van sorteren, tot recycling tot spinnen en weven, Het Tilburgse familiebedrijf Wolkat claimt het enige textielbedrijf te zijn dat het hele proces van textielrecycling onder één dak herbergt. Jaarlijks verwerkt het bedrijf 25 miljoen kilogram aan textiel. Volgens business developer Kimberley van der Wal is textielrecycling een belangrijk middel om de vervuilende kledingindustrie wat duurzamer te maken. Dan moeten de traditionele modebedrijven echter wel eerst af van hun koudwatervrees.