10 mei 2024

Nieuwsbrief VHT 6 mei 2024

EuRIC Position Paper – Voorgestelde wijzigingen verdrag van Bazel bedreiging voor inspanningen te komen tot circulaire textielketen

In een recente gezamenlijke verklaring hebben de regeringen van Denemarken, Frankrijk en Zweden de Europese Commissie aangespoord om een voorstel voor een raadsbesluit in te dienen voor een gemeenschappelijk EU-voorstel om textielafval onder strengere controlemechanismen van het Verdrag van Bazel te plaatsen. Hoewel hun intenties gericht lijken te zijn op het verbeteren van afvalbeheer, heeft EuRIC Textiles grote zorgen over deze benadering, die duurzaam hergebruik en recycling van textiel kan ondermijnen en de circulaire economie kan belemmeren.
Het onderwerpen van al het textielafval aan de controlemechanismen van het Verdrag van Bazel, en meer specifiek het vereisen van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming voor het vervoer van niet-gevaarlijk textielafval, kan alle inspanningen voor de circulaire economie van de textielwaardeketen tot stilstand brengen en het risico vergroten dat herbruikbaar en recyclebaar textiel in plaats daarvan wordt verbrand of gestort.

Lees hier de gehele EuRIC Position Paper.