19 maart 2024

Textiel recycling sector in crisis

Textiel recycling sector in crisis: verbranden is het enige alternatief

De kans is groot dat 2e handkleding en afgedankt textiel straks rechtstreeks in de verbrandingsoven terecht komt zonder dat het wordt hergebruikt of gerecycled. De textiel sorteerbranche in Nederland staat op omvallen. Daarmee verdwijnt niet alleen recyclingcapaciteit en expertise uit ons land maar staan ook 2.000 arbeidsplaatsen op de tocht.

De stagnerende verkoop van 2e handskleding wereldwijd zorgt sinds eind vorig jaar voor extreem oplopende voorraden bij alle Nederlandse sorteerbedrijven. Op basis van cijfers bij brancheorganisatie VHT is de onverkochte voorraad gesorteerde kleding gemiddeld 30% meer dan vorig jaar. Dat zijn omgerekend 28 miljoen kledingstukken die momenteel op een nieuwe eigenaar liggen te wachten.

De combinatie met een forse stijging in de personeelskosten en andere inflatoire kosten, een daling in brutomarge van ruim 10% en bemoeilijking van het wereldwijde betalingsverkeer dreigt nu veel bedrijven funest te worden.

Het verdwijnen van de textiel sorteerbranche uit Nederland heeft verstrekkende gevolgen. “Wanneer het financieel niet haalbaar meer is om het afgedankt textiel hier te sorteren is verbranding het enige alternatief.  Bovendien zullen de mensen die nu 2e handskleding uit Europa dragen aangewezen zijn op alternatieven zoals goedkope fast-fashion uit China waardoor het milieu nog meer belast zal worden” geeft VHT voorzitter Mariska Boer aan.

De overheidsdoelstelling om in 2050 tot een circulaire textielketen te komen komt hiermee wel heel ver af te staan. “Als we de UPV doelstellingen voor hergebruik en recycling willen realiseren moeten we volgend jaar 50% meer inzamelen en verwerken. Dat is onmogelijk als er in Nederland niet meer gesorteerd wordt” aldus Boer. Er is in de EU geen enkele andere lidstaat met vergelijkbare sorteercapaciteit. De verwachte toename van afgedankt textiel vanaf 2025 zal dus heel lastig te verwerken zijn. 

De situatie voor veel ondernemers is heel zorgwekkend en zij doen dan ook een oproep aan gemeenten en de Stichting UPV om de sector financieel te ondersteunen. Gemeenten kunnen dit doen door geen vergoeding voor textiel aan inzamelaars te vragen. Stichting UPV kan een beroep doen op de aangesloten textiel producenten om bij te dragen aan de instandhouding van de inzamel- en sorteerstructuur.