Definitielijst

Ter verduidelijking een definitielijst

 • Aanbod versus vraag van textiel
 • Inzamelen
 • Inzamelingsystematiek
 • Inzamelmethodiek
 • Kwaliteit van textiel
 • Kwantiteit van textiel
 • Lineaire economie versus Circulaire economie
 • Materiaal Hergebruik
 • Materialen paspoort
 • Product Hergebruik
 • Recycling
 • Recyclaat
 • Sorteren
 • Textielketen
 • Textielrecycling bedrijven
 • Vervezelen
 • Vervuilingstoename
 • Restafval