Over ons

De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) is de brancheorganisatie voor de textielherwinningsindustrie, de branche die zich bezighoudt met het inzamelen, sorteren, verwerken en verhandelen van herbruikbaar textiel. De VHT zet zich in voor de belangen van de branche in het algemeen en die van de leden in het bijzonder. Vrijwel alle Nederlandse sorteerbedrijven van betekenis en de grotere charitatieve en commerciële inzamelaars van gebruikt textiel zijn lid.

Doelstellingen

De statutaire doelstellingen van de VHT zijn als volgt:

  • belangenbehartiging van de textielrecycling industrie en de groothandel in gebruikt textiel in het algemeen en de leden in het bijzonder; 
  • bevordering van de inzameling en hergebruik van gedragen kleding en ander textiel, in het licht van het milieu en de economie; 
  • advisering en voorlichting van de leden;
  • voorlichting van derden over textielrecycling en de textielrecycling industrie.

Daarnaast draagt de VHT bij aan een juiste beeldvorming over de bedrijfstak en de VHT-leden bij de nationale en regionale politiek.

Bestuur

In het bestuur van de VHT zijn alle schakels van de keten vertegenwoordigd en vormt hierdoor een goede afspiegeling van de textielrecyclingketen.

Wieland Textiles B.V.  - H. Bon (voorzitter) 
Boer Groep  - M. Zandvliet (co-voorzitter) 
Erdotex B.V.  - C. Özturk
ReShare B.V.  - S. Smedinga
T&C Trading B.V.  - T. Osanmaz (penningmeester) 
Trent 2.0 B.V. - W. Smaal 
Sympany B.V. - E. van Doorn
Joan Smaal B.V. - E. Özturk