Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden. Bestuursleden worden elke 2 jaar (ge)/(her)kozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Zij dienen aanwezig te zijn tijdens de verkiezing en tevens zelf lid te zijn van de Vereniging. Een bestuurlijke positie is gekoppeld aan een persoon en niet specifiek aan het bedrijf. In het bestuur zijn alle schakels van de textielrecyclingketen vertegenwoordigd.

De Heer Ercan Ozturk (voorzitter)

Joan Smaal Textielrecycling

Mevr. Mariska Zandvliet (vice- voorzitter)

Boer Groep

De Heer Simon Smedinga

Leger des Heils Reshare

Mevr. Erica van Doorn

Sympany

Mevr. Kimberley van der Wal

Wolkat Fibre