Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden. Bestuursleden worden elke 2 jaar (ge)/(her)kozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Zij dienen aanwezig te zijn tijdens de verkiezing en tevens zelf lid te zijn van de Vereniging. Een bestuurlijke positie is gekoppeld aan een persoon en niet specifiek aan het bedrijf. In het bestuur zijn alle schakels van de textielrecyclingketen vertegenwoordigd.

Ercan Ozturk (voorzitter)

Joan Smaal Textielrecycling

Mariska Boer (vice- voorzitter)

Boer Groep

Simon Smedinga

Leger des Heils Reshare

 Charles Graft 

Sympany

Kimberley van der Wal

Wolkat Fibre