VHT lidmaatschap

De VHT is er voor alle bedrijven die zich richten op de inzameling, sortering, recycling, of anderszins be- en verwerking van gebruikt textiel. De VHT vertegenwoordigt 95% van de professionele textielverwerkingsbranche in Nederland. Voor toeleveranciers van producten en diensten is het geassocieerd lidmaatschap.

Waarom lid worden van de VHT

De VHT behartigt de belangen van de professionele textielverwerkingsbranche in Nederland. Als spreekbuis namens de sector is de VHT hét aanspreekpunt voor overheden en andere stakeholders. Onder meer door de Certificeringsregeling Herwinning Textiel en haar brede achterban, wordt de VHT gezien als betrouwbare gesprekspartner.

Met het VHT lidmaatschap laten bedrijven zien te streven naar continue verbetering en verdere professionalisering. Doordat alle leden van de VHT verplicht gecertificeerd zijn, staat het VHT lidmaatschap bovendien garant voor een betrouwbare en transparante bedrijfsvoering. Hiermee onderscheiden VHT leden zich positief ten opzichte van de rest van de branche. Bovendien wordt VHT certificering steeds vaker als eis opgenomen in aanbestedingen van gemeenten en aanbestedende diensten.

Certificeringsregeling Herwinning Textiel

Om professionalisering in de branche te stimuleren, is de Certificeringsregeling Herwinning Textiel in het leven geroepen. VHT leden zijn verplicht om aan de voorwaarden van deze certificering te voldoen. Dit betekent dat nieuwe leden binnen één jaar na ingang van het lidmaatschap in het bezit moeten zijn van een geldig VHT-certificaat. De toetsing van de VHT certificering wordt uitgevoerd door Kiwa. Bedrijven die VHT lid willen worden kunnen afspraak maken met Kiwa voor het laten uitvoeren van een audit voor de VHT certificering. De certificeringsregeling bevat onderdelen die specifiek gelden voor de activiteit inzameling, sortering of recycling. Geef dus bij Kiwa aan welke activiteit u onderneemt en op moet worden gecertificeerd. Lees hier meer informatie over het hoe en waarom van de Certificeringsregeling Herwinning Textiel.

Hoe wordt u VHT lid?

  1. Vul het aanmeldingsformulier in.
  2. Uw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het VHT bestuur. Wij hopen u zo spoedig mogelijk te berichten met het positieve bericht dat wij u als lid van onze vereniging kunnen verwelkomen.
  3. Na bevestiging ontvangt u een factuur, wordt uw bedrijf opgenomen op de website, in de verzendlijsten en kunt u profiteren van de voordelen van het VHT lidmaatschap.
  4. Binnen één jaar moet u in het bezit zijn van een geldig VHT certificaat. Neem contact op met de Certificerende Instantie Kiwa voor het inplannen van een audit.

Klik hier voor uw aanmeldingsformulier en hier voor het contributieschema. Voor vragen neemt u gerust contact met ons op.