Missie & Visie

De leden van de VHT vervullen een essentiële rol in het verduurzamen van de textielketen conform de ‘Ladder van Lansink’. Door de kennis van textielhergebruik alsook het wereldwijd erkende professionele bedrijfsproces, zorgt de Nederlandse textielverwerkingssector, door product- of materiaalhergebruik te bewerkstelligen, er voor dat zoveel mogelijk gebruikt textiel teruggebracht wordt in de keten. Daarbij voorziet ze in de globale behoefte van tweedehands kleding.

De VHT doet haar naam eer aan: sinds 1949 bestaat de VHT, richt zij zich op het herwinnen van textiel. De transitie van een lineaire keten naar een circulaire keten is voor de leden van de VHT bekend terrein, immers het meeste textiel dat wordt ingezameld is herdraagbaar textiel dat wordt gesorteerd en doorverkocht om door een ander opnieuw gedragen te worden (product hergebruik). Product hergebruik is het meest duurzaam.

De VHT speelt een actieve rol in de transitie van een lineair - naar een circulaire textielketen. Door textielverwerkingsbedrijven in staat te stellen hun bedrijfsproces te optimaliseren, dat wil zeggen het verhogen van de kwalitatieve inzameling en/of verwerking van gebruikt textiel ten behoeve van product en/of materiaal hergebruik, wordt hun unieke en tegelijkertijd fundamentele bijdrage binnen de textielsector verbeterd. Als product hergebruik niet mogelijk is wordt het textiel gerecycled. De opbrengsten van deze textielkwaliteiten zijn lager dan de kosten die gemaakt worden voor het inzamelen, sorteren en/of bewerken. Deze kosten worden door de VHT-leden betaald uit de inkomsten die het herdraagbare textiel genereren.

De VHT-leden dragen zo bij aan een meer duurzame en circulaire keten, een maatschappelijke wens van gemeenten, producenten, overheid, inwoners en andere stakeholders. Een professionele inzameling en verwerking van gebruikt textiel leidt tot hoogwaardig hergebruik en recycling.

De VHT hecht aan een textielverwerkingssector met leden die staan voor transparantie, arbeidsveiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, professionaliteit, innovatie en een eerlijk speelveld.

Om de VHT-missie te verwezenlijken richt de VHT zich op de volgende taakstelling   

  • Belangenbehartiging voor de professionele textielverwerkingssector in Nederland
  • Stimuleren van kwalitatief hoogwaardige textielinzameling
  • Stimuleren van duurzaam en circulair verwerkt textiel
  • Professionaliseren branche door middel van doelmatige certificering, wet-en regelgeving.
  • Kenniscentrum en aanspreekpunt voor de textielverwerkingsbranche
  • Ledenservice