Secretariaat

De VHT beschikt over een eigen secretariaat hier kunt u, als belanghebbende, terecht voor vragen of informatie.

Lennert Vermaat 

   Secretaris

Celesta Maas 

   Office Manager

Laura Dingemans 

   Management Assistente  


Secretariaat Vereniging Herwinning Textiel

Bezoekadres:                             Jan Pieterszoon Coenstraat 7, 2595 WP Den Haag

Correspondentieadres:              Postbus 85645, 2508 CH Den Haag

E-mailadres:                               info@textielrecycling.nl