Secretariaat

De VHT beschikt over een eigen secretariaat hier kunt u, als belanghebbende, terecht voor vragen of informatie.

Lennert Vermaat 

   Secretaris

Celesta Maas 

   Office Manager

Laura Dingemans 

   Management Assistente  


Secretariaat Vereniging Herwinning Textiel

Bezoekadres:                              Laan van NOI 131-G, 2593 BM Den Haag
Correspondentieadres:        Postbus 85612, 2508 CH Den Haag
E-mailadres:                                info@textielrecycling.nl