Belangenbehartiging
Om een circulaire textielsector te bewerkstelligen zijn er vanuit de recyclingkant van de keten, zijnde de VHT leden, de nodige uitdagingen die de aandacht vragen om een circulaire sluiting tot stand te kunnen  brengen.

 U kunt deze uitdagingen terugvinden onder de VHT standpunten. Hieronder treft u tevens de lopende belangenbehartigingszaken aan, die voortkomen uit de circulaire hiccups en waar ledenbedrijven dus in de praktijk tegen aanlopen.