Ketentransport en verantwoordelijkheid


In Nederland kopen en gebruiken we grote hoeveelheden textiel en na gebruik danken we het af. In Nederland werken de textielproducenten, -inzamelaars, -sorteerders, -handelaren, afvalverwerkers, NGO's en de overheid samen aan de verduurzaming van de textielketen. Hier wordt bedoeld het sluiten van de textielkringloop door hechtere samenwerking tussen de verschillende stakeholders en innovaties zoals mechanische en chemische recycling, grootschalige inzameling, fijnmazige sortering en toepassing van gerecyclede vezels in design en productie.