Professionaliseren van de eigen branche

De VHT legt de nadruk op hoogwaardige inzameling en verwerking van kwalitatief gebruikt textiel aan de hand van de Certificeringsregeling Herwinning Textiel (CHT). De gecertificeerde leden van de VHT onderscheiden zich van de overige bedrijven in de branche door te voldoen aan transparante kwaliteitsnormen, zoals door de VHT opgesteld, en door een onafhankelijke partij (TÜV Rheinland Nederland B.V.) getoetst. Hierdoor vindt plaats:

  • Arbeidsveiligheid
  • Optimalisatie van het inzamel/sorteerproces
  • Borging van werkprocessen;
  • Borging kwaliteit dienstverlening naar bron
  • Inzichtelijk maken van de goederenstroom in de gehele keten.

Met deze certificering streeft de VHT er naar de kwaliteit, transparantie en verantwoordelijkheid binnen de textielrecyclingsector te borgen.

  • Inzage certificeringsregeling