Stimuleren inzameling kwalitatief (duurzaam en circulair) gebruikt textiel

De noodzaak om de huidige textielsector te transformeren naar een circulaire textielindustrie is onmiskenbaar. De negatieve impact van een lineaire textielketen op mens, milieu en economie zijn wereldwijd bekend. Na de petrochemische industrie is de textielsector de meest vervuilende sector ter wereld en staat aan de vooravond van een noodzakelijke transitieopgave.  Wist u bijvoorbeeld dat, op het  moment van schrijven:

  • Van de totale hoeveelheid grondstoffen wereldwijd voor kleding slechts 1% weer hergebruikt wordt voor de productie van nieuwe kleding?
  • Dat de sector bijdraagt aan de plastic soep aangezien plastic microvezels uit kleding terechtkomt in de oceanen als gevolg van uitspoeling tijdens het wassen?
  • Dat de sector fors bijdraagt aan de mondiale uitstoot van broeikasgassen?

Als vermeld vervullen de VHT bedrijfsleden een essentiële rol bij het verduurzamen van de textielketen. Door de kennis van textielhergebruik alsook het wereldwijd befaamde en erkende professionele bedrijfsproces, zorgt de Nederlandse textielrecyclingsector, door product- of materiaalhergebruik te bewerkstelligen, er voor dat zoveel mogelijk gebruikt textiel teruggebracht wordt in de keten.  

Daarnaast zet de VHT zich (samen met haar partners) in om textiel zo geschikt mogelijk te laten produceren om weer circulair ingezet te worden als een hoogwaardige schone recyclingstroom. Zie standpunten en lopende zaken.