Van afval naar grondstof


Afval wordt in Nederland gelukkig steeds vaker gezien als een grondstof. Denk aan oudpapier, gft en textiel. De opkomst van begrippen als Cradle to Cradle, circulaire economie en industriƫle ecologie, geven het belang aan van het omgaan met afval als een hernieuwbare grondstof. Het Nederlandse afvalbeleid transformeert van een lineair huishoudelijk afval- naar een circulair grondstoffenbeleid (zgn. VANG-HHA), dit dient er toe bij te dragen dat er meer afvalscheiding en minder restafval ontstaat.

Textiel wordt steeds vaker ingezameld waarna het wordt hergebruikt of gerecycled, maar dat kan nog veel beter. VHT leden vormen een vitaal onderdeel, zoals u kunt zien op deze infographic van de Nederlandse textielketen om deze afvalstroom verder te transformeren naar een circulaire stroom textiel, als grondstof voor nieuwe producten. Dat doen de VHT leden door nadruk te leggen op:

  • Hoogwaardige inzameling en verwerking van kwalitatief gebruikt textiel
  • Innovaties op het vlak van mechanische en chemische recycling
  • Schaalvoordeel, aangezien kleding vanuit West Europa met een reden naar Nederland komt
  • Befaamd productieproces en kennis van producthergebruik
  • MVO met inbegrip van sociale dienstverlening